Oproep: misschien kan therapie met paarden jou helpen?

Als je een autismespectrumstoornis hebt, kan het ingewikkeld zijn om met emoties om te gaan. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om contact te maken met anderen of je wordt snel boos of verdrietig. Onverwachte gebeurtenissen kunnen je veel stress geven. Als je al verschillende behandelingen hebt geprobeerd om hiermee om te gaan die jou niet voldoende hebben geholpen, dan kan het onderzoek jou misschien helpen.

Pegasus

Pegasus is een wetenschappelijk onderzoek door kinder- en jeugdpsychiater Jenny den Boer naar therapie ondersteund door paarden bij jongeren van 11 tot en met 17 jaar met een autismespectrumstoornis. Ondanks langdurige behandeling blijft een deel van hen ernstige ontregelingen van emoties houden en therapie met paarden is mogelijk effectief voor deze jongeren.

Hoe werkt het?

Gedurende vijftien weken krijg je iedere week een uur therapie. Je doet verschillende oefeningen met of bij het paard. Het paard reageert op hoe jij dat doet en daar kun je van leren. Bij drie sessies mogen je ouders ook meedoen. Om het geleerde goed te onthouden krijg je vaak ook een oefening voor thuis mee. Om goed te meten wat het effect is van de behandelingen, vragen we jou en je ouders regelmatig hoe het gaat. Dat doen we met vragenlijsten en interviews die jij en je ouders invullen voor, tijdens én na de behandeling. Ook zullen we je misschien vragen om je ervaringen met deze paardentherapie te delen met de onderzoekers. Dat doen we door middel van een of twee interviews.

Waar is het?

De sessies vinden plaats in Wageningen (Gelderland), Mill (Brabant) of Heerjansdam (Zuid-Holland).

Inclusiecriteria

Wil je meedoen? Dit zijn de voorwaarden:

  • Je bent 11 tot 18 jaar oud.
  • Je hebt een diagnose autismespectrumstoornis.
  • Je hebt 1,5 jaar therapie gehad.
  • Je wilt leren om beter met emoties om te gaan.
  • Je hebt een IQ hoger dan 80.

Exclusie

Fobie/allergie voor paarden, psychose, suïcidaliteit.

Aanmelden? Heb je vragen?

Neem contact op met Nynke Tjepkema en stuur een e-mail naar pegasus@karakter.com

Lees meer over de achtergrond van het onderzoek