De kracht van paarden in coaching en therapie

Het is een veelgestelde vraag aan de equine assisted coach: waarom werk je in hemelsnaam met paarden? Wat kan een paard nou toevoegen dat een ‘gewone’ coach of therapeut niet kan? Waarom haal je je het gedoe op de hals van de samenwerking met een groot, soms onvoorspelbaar dier en werk je op een vreemde plek waar je veelal te maken hebt met externe factoren en onvoorspelbare weerselementen? We zetten het eens op een rijtje:

Metaforen

In de omgang met paarden komen op een natuurlijke manier allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

De ander

Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levens­belang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor hoe kudde­leden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is. Een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet is onvoorspelbaar, incongruent en dus niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd – ieder op een eigen manier – een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die zegt, voelt én doet.
Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet (meer) congruent zijn en bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever!
Het moment dat er bij de cliënt bewust­wording en/of gedrags­verandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren.
De cliënt kan zo niet alleen ervaren hoe verandering van eigen gedrag voor hem of haar zelf is, maar ook wat het bij anderen teweegbrengt.

Veiligheid

Disfunctionele patronen ontstaan vaak als gevolg van een (ervaren) bedreiging van en ter bescherming van de kwetsbaarheid. Paarden zijn als prooi- en vlucht­dier voortdurend bezig met veiligheid en de interactie met een paard biedt dan ook vaak herkenning en vele metaforen.

Gewaarzijn

Een paard is door deze focus op veiligheid een expert in het lezen van lichaams­taal, steeds alert en uitermate gevoelig voor de lichaamssignalen en het gedrag voortkomend uit de innerlijke belevingswereld van de ander.
Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaal­functie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel de cliënt als de coach/therapeut. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

Emotionele veiligheid

Paarden zijn zeer vergevings­gezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin men zich gemakkelijk openstelt voor zelfonderzoek.

Out of the box

De leef­omgeving van het paard situeert de sessie letterlijk buiten de box. Dit, in combinatie met de (soms uitdagende) activiteiten die de coach/therapeut aanbiedt, vraagt een cliënt uit zijn comfort­zone te treden. Dat nodigt uit om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse manier naar de zaken te kijken.

Meer lezen?

In dit artikel leggen we vanuit een aantal psychologische perspectieven uit waarom paarden zo goed kunnen coachen en waarom het een goed idee is om voor een coach of therapeut te kiezen die met paarden werkt:

Lees op deze pagina hoe we het welzijn van de paarden waar we mee werken willen waarborgen.