Missie

De missie van de Keulseweg is om het vak equine assisted coach® en therapeut te professionaliseren en meer begrip en respect voor paarden te realiseren. We doen dat door onderwijs aan te bieden dat voldoet aan strenge kwaliteits­eisen en mensen leert om – in samenwerking met paarden – groei- en bewustwordings­processen op alle niveaus, professioneel en effectief te begeleiden.

Visie

Equine assisted coaching en therapie vindt zijn basis in de Gestalt­psychologie en faciliteert het proces vanuit een open houding van niet weten en gelijkwaardigheid van coach of therapeut, cliënt en paard.

Faciliterend, non-directief en met vertrouwen op de mogelijkheden en het innerlijke weten van de cliënt. Met als uitgangspunt dat de cliënt (bewust of onbewust) de oplossing zélf in zich heeft. De coach of therapeut kán het niet weten en hóeft het niet te weten, maar gaat samen met cliënt en het paard op onderzoek: I don’t know… let’s find out!
Om het proces in samen­werking met paarden te kunnen begeleiden vanuit een open houding – in een zuivere relatie die vrij is van projectie of overdracht – is inzicht in mens en paard nodig, maar vooral (zelf)bewustzijn van de coach.