Kwaliteitsregister (KREAC)

KREAC KREAC (kwaliteits­register voor de equine assisted coach® en therapeut) is een register zonder winst­oogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om equine assisted coaches en therapeuten ook na de opleiding te onder­steunen in hun professionaliteit.

Doel

Het doel van KREAC is het bevorderen van transparantie, kwaliteits­bewaking en professionalisering van het vak equine assisted coaching en therapie.
Daarnaast biedt KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samen­werking en door­verwijzing, inter­visie, kennis­uitwisseling en het delen van locaties en de mogelijkheid tot vergoeding van zorg­verzekeraars.

Mensen én paarden

Verschillende beroeps­organisaties bieden beroeps­codes en voorwaarden die afgestemd zijn óf op het begeleiden van mensen óf op het werken met paarden. Dat dekt dus steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met paarden te maken hebt, de lading niet.
Daarom ontwikkelden we in 2009 een nieuwe beroeps­code, afgestemd op coaching en therapie in samen­werking met paarden.

Beroepscode

Een beroeps­code bestaat uit een ethische code en een beroeps­profiel en is kort gezegd een beschrijving van hoe een beroeps­groep dient te werken en zich dient te gedragen. Met onder­schrijving van de code geeft de coach aan professioneel en integer te willen werken.

Ethische code

De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragsregels die equine assisted coaches en therapeuten tegenover cliënten, paarden en elkaar in acht nemen.

Beroeps­profiel

Het beroeps­profiel biedt een standaard en structuur voor equine assisted sessies. Het beroeps­profiel van KREAC laat daarbij voldoende vrijheid om met behoud van de basis­waarden op eigen wijze invulling te geven aan het vak.

KREAClevel1 KREAClevel2 KREACkindercoach KREAClevel3 KREACruitercoach

Beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering

Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een goede beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten die een markt­conforme dekking biedt voor de therapeut/coach die samen­werkt met paarden, inclusief Wkkgz-dekking.
Inschrijving bij KREAC is voor de verzekering de garantie dat de therapeut/coach werkt volgens het beroeps­profiel. De Keulseweg is hier juridisch en/of financieel géén partij in, we ontvangen ook geen provisie.

Studenten

Ook studenten die na blok vijf aan hun oefen­sessies beginnen kunnen met een gratis KREAC studenten­registratie gebruik maken van deze verzekering om ook tijdens de opleiding al veilig verzekerd te kunnen oefenen.

Vergoeding door zorg­verzekeraars

Voor veel coaches en therapeuten die aangesloten zijn bij KREAC zijn er mogelijkheden voor vergoeding uit het aanvullende pakket van zorg­verzekeraars.

Daar is vaak wel wat meer voor nodig: aanvullende opleiding, Medische of Psycho­sociale Basis­kennis (PsBK), volgens PLATO-richt­lijnen, (tenzij je hiervoor bent vrijgesteld). Maar ook een strenge onafhankelijke screening en visitatie.
De opleiding equine assisted therapeut® level 3 is geaccrediteerd voor vergoeding uit het aanvullende pakket van zorg­verzekeraars.

Keulseweg Foundation

KREAC coaches en therapeuten kunnen een beroep doen op de Keulseweg Foundation om equine assisted coachsessies mogelijk te maken voor coachees die daar veel aan kunnen hebben, maar die er vanwege te weinig financiële middelen en de beperkte vergoedings­mogelijkheden nu niet voor in aanmerking komen.

Website

Op de website van KREAC vinden opdracht­gevers algemene informatie over equine assisted coaching.
Iedere aangesloten coach of therapeut heeft een persoonlijke pagina met relevante informatie, contact­mogelijk­heden en een verwijzing naar de eigen website.
Daarnaast zijn de coaches op de website vind­baar voor opdracht­gevers via een uitgebreide zoek­functie op naam, thema, doelgroep of kern­woord, of op een kaart van Nederland.

Met hulp van KREAC vindt equine assisted coaching en therapie een serieuze plek in het veld van de alternatieve zorg!