Iets teruggeven...

De Keulseweg Foundation is opgericht om meer invulling te kunnen geven aan onze wens iets terug te geven aan mens en dier in onze samenleving. Aan mens door het mogelijk maken van equine assisted coachsessies voor kinderen en volwassenen met te weinig financiële draagkracht om die sessies zelf te kunnen betalen. En aan dier door het ondersteunen van kleinschalige projecten die de opvang en verzorging van dieren in nood op zich hebben genomen.

Coachsessies mogelijk maken

Met de Stichting Keulseweg Foundation willen we equine assisted coachsessies door bij KREAC aangesloten coaches mogelijk maken voor kinderen en volwassenen die daar veel aan kunnen hebben, maar die er vanwege te weinig financiële middelen en de beperkte vergoedingsmogelijkheden nu niet voor in aanmerking komen.
Equine assisted coaching en therapie wordt namelijk ondanks de inmiddels veelvuldig door onderzoek aangetoonde effectiviteit nog steeds niet vergoed door zorgverzekeraars.

De ervaringsgerichte aanpak en de aanwezigheid van een paard of pony, het principe “geen woorden maar paarden” en de gelijkwaardigheid waarmee de equine assisted coach de coachee of cliënt benaderd maakt dat meestal snel emotionele veiligheid ervaren wordt en resultaten bereikt worden.

Hoeveel equine assisted coaching kan betekenen is te zien in het volgende, door Man bijt hond integer gemaakte filmpje over de chronisch zieke Angela die, zoals haar moeder vertelt, bij reguliere psychologen niet tot opening kwam maar bij pony Livia van equine assisted coach Bianca van de Voort wel.

Dieren ondersteunen

Omdat wij dieren, en in ons werk de paarden in het bijzonder, zoveel verschuldigd zijn willen we daarnaast kleinschalige projecten ondersteunen die de opvang en verzorging van dieren in nood op zich hebben genomen.
Om zeker te weten dat het volledige bedrag ten goede komt aan de dieren zullen we in overleg met de ontvangende partij bij voorkeur donaties in de vorm van goederen of diensten aanbieden.

Van de allereerste donaties bijvoorbeeld, brachten we een grote hoeveelheid zakken vogel- en kattenvoer naar Akka's Ganzenparadijs. Een boeddhistische opvang van voornamelijk ganzen, waar ook onze Geewee (grote witte) vandaan komt. Maar ook heel veel andere, meestal moeilijk plaatsbare dieren worden daar met hart en ziel opgevangen.Hoe willen we het doen?

Door een percentage van de netto winst, het gedoneerde inschrijfgeld van de opleidingen en alle winst van de Keulseweg webshop ten goede te laten komen aan de foundation.
Daarnaast willen we via ons netwerk en de mogelijkheden die dat netwerk ons biedt meer mensen inspireren tot donatie of sponsoring.
Alle kosten van de stichting, alle overhead-, publiciteits- en fondsenwervingskosten worden volledig gedekt door Keulseweg BV.
Dat garandeert dat 100% van de donaties ten goede komt aan de doelgroepen.

Regelmatig, maar in ieder geval middels het jaarverslag zullen we verslag doen van de activiteiten van de Keulseweg Foundation.