Geregistreerde merken ®

Equine assisted coach®, Equine assisted therapeut en Geen woorden maar paarden® zijn geregistreerde merken. Het gebruik ervan is voorbehouden aan coaches en therapeuten met een geldig certificaat of diploma equine assisted coach® of therapeut®, verstrekt door educatief centrum Keulseweg.

Copyright

De inhoud en afbeeldingen* op deze website zijn in eigendom van de Keulseweg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. Het is gebruikers van deze website niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Keulseweg.

*  Zonder enige autorisatie van deelnemers aan door de Keulseweg georganiseerde activiteiten, mogen alle tekst en afbeeldingen in ingeleverde opdrachten, verslagen en evaluaties als ook foto- film-, geluidsopnames van door de Keulseweg georganiseerde activiteiten gebruikt worden door de Keulseweg voor educatieve-, publiciteits- en overige uitingen.

Disclaimer

De Keulseweg stelt de inhoud van de websites, e-mail, nieuwsbrieven, social media en alle overige uitingen met de grootst mogelijke zorg samen en probeert de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. De Keulseweg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud.
We vragen u bij twijfel over de inhoud contact op te nemen via coach@keulseweg.nl.

Aansprakelijkheid

De Keulseweg is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. De Keulseweg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Wijzigen van deze disclaimer

De Keulseweg houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.