Door UWV gecontracteerd scholingsbedrijf


Wij zijn als opleidings­instituut gecontracteerd door UWV voor het Inkoopkader Scholings­diensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidings­instituten in Nederland zijn die scholingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeids­proces.

Scholing en omscholing

Scholing is belangrijk en kan je helpen bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijk­heden. Je contact­persoon bij UWV zal daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start! Je hebt altijd toestemming van UWV nodig om te mogen starten met een scholing.

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een scholing als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de scholing goed af te ronden. UWV beoordeelt of de scholing voor jou noodzakelijk is.

Neem tijdig contact op met je UWV contact­persoon om jouw mogelijk­heden voor het volgen van een scholing te bespreken en voor een verzoek om toestemming om deze te mogen volgen.

UWV

Website UWV Particulieren