Reacties kindercoaching

“En dan zit de jaaropleiding tot Equine Assisted Kindercoach er alweer op. En ondanks mijn achtergrond in de hulpverlening was het alles dubbel en dwars waard. Opnieuw het proces in met mijzelf. Mijzelf verdiepen als (kinder)coach, nog veel meer aan de slag met zelfacceptatie... Het was niet altijd makkelijk en ik zag iedereen zijn of haar eigen stuk aangaan. En wat een fijne, open en respectvolle groep en professionele docenten van de Keulseweg die echt oog hebben voor jouw proces als coach. Het waren allemaal cadeautjes, en zeker vandaag op de laatste dag. De paarden raakten mij opnieuw, precies waar heling nodig was, een proces waar nu eenmaal moeilijk woorden aan te geven is, want het draait om voelen, ervaren en zijn met het paard. En als je je echt openstelt komen al die mooie cadeautjes van de paarden recht naar je hart.”


“Vandaag mijn diploma Equine assisted kindercoach in ontvangst mogen nemen. Samen met mijn vriendin ben ik 2 jaar geleden gestart met dit mooie traject. Dankbaar voor alles wat geleerd, gedeeld en ervaren mocht worden. Met een prachtige groep en fijne “juffen” was ook dit een super waardevol jaar.”


“Ik sta een stuk steviger dan een jaar geleden. Ik heb onwijs veel zin om hiermee verder te gaan. Een jaar geleden had ik hier het lef nog niet voor. Inmiddels is de rugzak voller, de hunkering naar kennis en ervaring is eigenlijk alleen maar toegenomen. Echter weet ik nu beter in welke richting ik die ontwikkeling zal vormgeven. Ik hoef en wil niet meer 'alles' weten. Deze basis is oké, ik kan en wil hiermee kinderen coachen. Ook heb ik steeds beter door waar mijn grens ligt, deze ligt in het coachen van kinderen eerder laag dan hoog. Ik ben voorzichtig met kinderen en heb, mede door de stage, vertrouwen dat ik dit kan en geen schade zal aanrichten. Ook weet ik goed dat ik wel en niet kan (en wil) dragen.
Als coach ben ik gegroeid, ik sta zekerder te coachen vertrouw oprecht in het proces. Maar ik vertrouw ook op mijzelf. Dat is toch wel iets hoor, dat ik dat kan ervaren en het ook nog durf uit te spreken.”


“Nu aan het einde van de opleiding merk ik dat ik betreft kindercoaching zekerder sta dan vorig jaar. Ik heb veel geoefend en bewuster bezig geweest. Ik ben me bewuster van de processen van kinderen tijdens het paardrijden.”


“Door de nieuwe opgedane kennis binnen de opleiding heb ik het gevoel dat ik zelfzekerder ben geworden in het inzetten van activiteiten. Ik probeer altijd af te stemmen samen met de coachee, of nadat de coachee verteld heeft waar hij of zij het die sessie over wil hebben en soms twijfel ik wel eens maar uiteindelijk komt er altijd iets naar voren waar we op verder kunnen tijdens de sessie. Ik heb het gevoel dat ik met meerdere stoornissen/problematiek om kan gaan omdat ik beter kan scheiden wat ik wel aan kan pakken en wat voor de behandelaar is of voor een andere hulpverlener.”


“Het specialisatiejaar tot equine assisted kindercoach heeft me een stap verder gebracht in mijn eigen ontwikkeling door terug te kijken naar mijn eigen kindertijd. Deze terugblik heeft me soms geconfronteerd met pijn, maar ook met een fijne tijd én met mijn eigen veerkracht.
Gedurende de opleiding heb ik steeds weer ervaren dat mijn voorkeur ligt bij de pubers 12-18 jaar. De jongeren die op het voortgezet onderwijs net buiten de boot vallen en daar niet voldoende ondersteund kunnen worden. Hierbij ligt mijn focus niet speciaal op jongeren met een diagnose. Ik wil graag jongeren die het moeilijk hebben een duwtje in de rug geven, zodat ze energie en ruimte in hun hoofd hebben om zich te richten op hun opleiding. Natuurlijk kan ik jongeren tegenkomen met een diagnose en wanneer ik me niet bekwaam voel om hen te coachen zal ik hen doorverwijzen of samen naar een betere oplossing zoeken. Wanneer de diagnose niet op de voorgrond staat, zal ik deze jongere graag begeleiden. Door de EAKC (opeiding equine assisted kindercoach, red.) voel ik me daartoe bekwaam.
Ook kies ik er nu voor om deze jongeren op particuliere basis te begeleiden, waarbij na afronding van de PSBK er vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk kan zijn.”


“Ik ben kennis rijker, en ik weet nu dat (met name jonge) kinderen niet mijn doelgroep is en gaat worden. Wel ben ik blij met de opgedane ervaring en de kennis die ik wel kan toepassen binnen mijn vrijwilligerswerk en mijn uiteindelijke doel, namelijk coachen en een dagbesteding opzetten van en voor mensen (minimaal 16 jaar tot en met pensioen leeftijd) met LVB en ASS, waar ik nu binnen mijn vrijwilligerswerk ook mee te maken heb. Het voelt bij mij beter als persoon.”


“In mijn ontwikkeling tot kindercoach heb ik vooral gemerkt dat ik op de goede weg ben met hoe ik al coach en omga met de kinderen. Ik ben bewuster gaan coachen en ben steeds meer gaan inzien wat mijn rol is als coach. Ook het thema; wat kan ik wel aan en wat niet ben ik erg bewust aan het maken. Ik heb praktische handvaten gekregen die ik nu al dagelijks toepas. Ik heb gemerkt dat jeugd echt mijn doelgroep is. Hoe ik dat heb gemerkt, weet ik niet het is een gevoel. Ik ben nu sinds 1,5 jaar fulltime aan het coachen en ik wil niet meer anders. Mijn eigen thema's zijn dit jaar zeker weer naar boven gekomen.”


“Ik heb nieuwe kennis opgedaan over hoogsensitiviteit en de stoornissen die ik uitgewerkt heb. En verdiepende kennis opgedaan over AD(H)D en autisme. Bijvoorbeeld: dat kinderen met ADHD ook prikkels nódig hebben.
Deze kennis in praktijk en ervaring omzetten, kon door middel van coachactiviteiten met medestudenten, de stagedagen en de oefensessies (en sessies buiten de oefensessies) met coachees op eigen terrein.
Het verbinden van het geleerde uit level 1 met mijn ervaring en achtergrond vanuit o.a. het speciaal onderwijs, voelt nu als een logisch en geïntegreerd geheel. Precies waar ik naar op zoek was, aangezien het voor mij hiervoor nog als 2 ‘losse gebieden’ voelde.
De vele handvatten mbt mogelijke werkvormen, helpen mij daar ook bij. Hier heb ik veel nieuwe inspiratie voor opgedaan.
Daarnaast waren voor mij ook een aantal andere dingen nieuw, die ik meeneem in mijn coach-rugzak:
Het holistisch kijken en werken vanuit de verschillende modellen (brillen), die een brede kijk vormen op de benadering van de coachee en activiteiten.
De theorie en tips/tools rond agressie.
Een belangrijke bewustwording, waarbij het belangrijk is om alert op te blijven, is voor mij:
Geen woorden, maar paarden!
Mooi om door de blokken van dit jaar heen te ervaren hoe ver ik inmiddels ben m.b.t. mijn eigen trauma’s. Dat het niet meer de plek op de voorgrond inneemt, zoals eerder het geval was. Maar een plek op de achtergrond mag hebben, waarbij ik geen grote triggers meer ervaar bij herkenning. Uiteraard is er herkenning, maar over het algemeen blijft dit bij herkenning en wordt het geen verdergaand groot haakje.”


“Ik vond de blokken van Tanja en Gaudia erg interessant. Ook de oefeningen die Esther meebracht vond ik zeer waardevol. Het was fijn om vooral praktisch bezig te zijn en zo geïnspireerd te raken om zelf oefeningen te bedenken bij de kinderen die bij jou in traject komen.”


“Zoveel praktijk verhalen, erg fijn! Maar ook het stukje dat Esther er op hamert dat je goed beslagen te ijs moet komen wanneer je kinderen gaat coachen. Je kan zoveel kapot maken! Esther en Miranda zijn zeer fijne docenten en ik heb de opleiding als erg prettig ervaren. Ook het stukje toetsing is zo belangrijk!”


"Een super leerzeem jaar met hele mooie ontwikkeling. Top docenten en natuurlijk top locatie met alle heerlijke paardjes erbij."


"Ik heb 2 fijne jaren gehad en ik ga het zeker missen. Ik heb de cursusdagen altijd ( EAC 1 en EAKC) ervaren als een uitstapje."


Enthousiaste, krachtige en ervaren leerkrachten, die met zoveel plezier hun kennis hebben gedeeld!"


"Ik heb alles als erg interessant en informatief ervaren, ik kan niet echt zeggen wat ik het beste vond, aangezien sommige dingen mij meer lagen en meer mijn belangstelling hadden. Dat maakt niet dat andere onderwerpen minder of meer interessant waren, alle onderdelen waren zeer nuttig voor mijn ontwikkeling tot kindercoach."


"Ik heb helemaal het gevoel dat we echt een hele goede en volle rugzak hebben meegekregen!"


"Ik vond de enorme praktijkervaring en informatie en creativiteit van Esther, Tanja, Renate en Bianca heel waardevol!"


"Ik vond het een geweldig mooie cursus en heb een heleboel geleerd. Dank jullie wel ."


"Ik vind dat ik een goede opleiding gekregen heb waarmee ik jn de basis verantwoord kinderen kan coachen. Wat mij betreft mogen de eisen aan de aankomende kindercoaches tijdens een dergelijke opleiding worden opgehoogd. Omdat we met zo'n gevoelige doelgroep omgaan en hen zo kunnen beïnvloeden als we niet oppassen."


"Alle lof voor de docenten, ze waren super!"

EQA NOBCO EMCC CRKBO NRTO keurmerk GRO erkend