opleidingen | equine assisted coach level 1 | informatie

Informatie Level 1

De opleiding equine assisted coach® level 1 is een complete coachopleiding waarin je de kennis en technieken krijgt aangereikt om ervaringsgericht te coachen in samenwerking met paarden. Het doel is jezelf in deze opleiding te ontwikkelen tot een zelfbewuste en professionele, gecertificeerde coach die met paarden samenwerkt, maar ook in staat is een ervaringsgericht proces zonder paarden te begeleiden.

Voor wie?

Voor iedereen die van het ervaringsgerichte coachen in samenwerking met paarden zijn of haar werk wil maken of de huidige werkwijze bij therapie, coaching of counseling wil uitbreiden met de inzet van paarden. Er gelden geen speciale opleidingseisen, wij vinden het belangrijker dat je hart hebt voor mensen en paarden, naar jezelf wilt en durft te kijken, je grenzen kunt en wilt verleggen, open kunt staan voor wat je in de opleiding aangeboden wordt en gemotiveerd bent je te ontwikkelen tot equine assisted coach.

Wat biedt de opleiding?

Als equine assisted coach is inzicht in mens, paard en jezelf onontbeerlijk. Alleen dan kan emotionele en fysieke veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd worden. De opleiding heeft dan ook drie pijlers: methodiek, kennis van de taal van het vrije paard en zelfkennis en -ontwikkeling. Deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar gezien worden. klik en lees meer...

coachdriehoek

Duur van de opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 20 praktijkdagen (tien blokken van twee opleidingsdagen, 40 dagdelen) en een individueel eindgesprek. De looptijd van de opleiding is gemiddeld een jaar.
De data van de lesdagen zijn te vinden onder cursusdata.
Naast de lesdagen en het eindgesprek kun je rekenen op nog ongeveer 120 studie-uren die je besteedt aan huiswerk, het lezen van theorie en verplichte boeken, de oefencoachsessies op eigen locatie, verslaglegging daarvan en het reflectieverslag.

Certificaat en resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat equine assisted coach® level 1 en ben je in staat om zelfstandig op professionele wijze individuele en teamcoachsessies met paarden te begeleiden.
De inzet, achtergrond en ervaring van de deelnemers zijn mede bepalend voor het te bereiken eindresultaat. Professionals zullen de methodiek van het equine assisted begeleiden van mensen in kunnen zetten in de eigen praktijk.
Voor mensen zonder vooropleiding legt deze coachopleiding een complete basis voor het werken als coach.

Doorgroeien

Na level 1 zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden tot equine assisted level 2 en/of kindercoach en wordt het zelfs – in combinatie met de opleiding psychosociale basiskennis en lidmaatschap van KREAC – mogelijk om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke vergoeding uit het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars.

Lesmateriaal

Bij aanvang ontvang je de lesmap, die in de loop van de opleiding gevuld wordt met theorie. Daarnaast moeten er een aantal boeken gelezen te worden die te vinden zijn op de boekenlijst. We werken met een beveiligd studentenportaal voor e-learning, huiswerk, reflectie en verslagen. Tijdens de lesdagen wordt al het overige benodigde materiaal door de Keulseweg ter beschikking gesteld.

Locatie en paarden

De opleiding vindt plaats op de eigen locatie van educatief centrum Keulseweg, in de grote, tot cursus/coachruimte verbouwde stal en verschillende buitenplekken die geheel of deels overdekt zijn waardoor onder alle weersomstandigheden met de paarden gewerkt kan worden.
Je werkt gedurende de opleiding met onze kudde betrouwbare en uitgebalanceerde paarden – drie shires, een arabier en drie shetlanders – die voorzover domesticatie dat toelaat, op zo natuurlijk mogelijke wijze, in kuddeverband leven, waardoor ze zeer geschikt zijn voor hun werk als coachpaard. Klik op de link voor meer over de Keulseweg.

Kosten

Deelname aan de beroepsopleiding tot equine assisted coach® level 1 (EQA-practitioner geaccrediteerd) kost € 3745,– (btw vrij). Een investering van nog geen 190 euro per dag (Twijfel je nog? Lees dan hier meer over je investering)! Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Map

Wat krijg je daarvoor?

 • 20 praktijkdagen onder vaste begeleiding van twee docenten;
 • een coachopleiding
  • die door de NOBCO op EQA practitioner niveau is geaccrediteerd;
  • en al 10 jaar aan de praktijk is getoetst;
  • waar al meer dan 800 studenten met succes en plezier hun certificaat haalden en waarvan er velen van het coachen met paarden al hun vak maakten;
  • en die opleidt tot een coach die zowel met als zonder paarden kan werken.
 • ervaren docenten mét praktijkervaring;
 • gespecialiseerde gastdocenten voor de vakken systemisch werken, voice dialogue en paardentaal;
 • een gedegen, goed onderbouwde methodiek in het ervaringsgericht begeleiden met paarden;
 • het lesboek equine assisted coach level 1;
 • een beveiligd studentenportaal voor roosters, e-learning, huiswerk, reflecties en verslagen;
 • ondersteuning, ook na de opleiding middels KREAC;
 • studentenregistratie bij KREAC na blok 5;
 • de mogelijkheid daarmee een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten voor je oefensessies;
 • doorgroeimogelijkheden tot level 2 en/of kindercoach;
 • en daarna in combinatie met PsBK en lidmaatschap van KREAC, vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars;
 • (landelijke) intervisie en nascholing;
 • een kudde van zeven betrouwbare, uitgebalanceerde paarden;
 • onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit gedurende de lesdagen;
 • en een bourgondische, grotendeels biologische lunch met versgebakken brood.

Bij inschrijving wordt een inschrijfbedrag van € 95,– berekend. Dit bedrag mag van de factuur worden afgetrokken. Bij afzegging door de deelnemer vindt géén restitutie van het inschrijfbedrag plaats, dit komt dan volledig ten goede aan de Keulseweg Foundation.

UWV

UWV

De Keulseweg heeft een scholings­overeenkomst met het UWV. De opleiding kan geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed worden in het kader van reïntegratie. De scholings­overeenkomst betekent helaas niet dat het ook altijd wordt toegekend. Neem voor de mogelijkheden contact op met jouw contact­persoon.

De belasting betaalt vaak mee

Omdat we een erkende beroepsopleiding zijn, zijn de opleidingskosten én de kosten voor je boeken in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Op de website van de belastingdienst lees je er alles over.

Meedoen?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Voor aanvang van de cursus vragen we je een intakeformulier in te vullen.

KREAC

Na de opleiding

Ook na de opleiding zijn wij er nog voor je. Na behalen van je certificaat kun je je aanmelden bij KREAC, het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach.
Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een goede beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten.

Je kunt je daarnaast ook aansluiten bij het groeiende netwerk van samenwerkende en informatie uitwisselende coaches via onze besloten Facebook-netwerkgroep. Verder is het na de opleiding mogelijk om deel te nemen aan regelmatig door de Keulseweg georganiseerde nascholing en intervisie.

Kwaliteit, erkenning en accreditatie

De Keulseweg is als instituut getoetst op kwaliteit en wordt erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en het NRTO. De opleiding is als eerste en enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland sinds 2010 EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau door de NOBCO/EMCC. Meer hierover kun je lezen op de pagina over professionalisering.

CRKBO EQA EMCC NOBCO NRTO

Nog een vraag?

Heb je een vraag die in bovenstaande informatie nog niet beantwoord is? Misschien vind je het antwoord dan op de FAQ-pagina. Of je kunt ons een mail sturen, dan proberen we je vraag zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze pagina delen, mailen of printen: