opleidingen | equine assisted coach level 1 | informatie

Informatie Level 1

De opleiding equine assisted coach® level 1 is een complete coachopleiding waarin je de kennis en technieken krijgt aangereikt om ervaringsgericht te coachen in samenwerking met paarden. Het doel is jezelf in deze opleiding te ontwikkelen tot een zelfbewuste en professionele, gecertificeerde coach die met paarden samenwerkt, maar ook in staat is een ervaringsgericht proces zonder paarden te begeleiden.

Voor wie?

Voor iedereen die van het ervaringsgerichte coachen in samenwerking met paarden zijn of haar werk wil maken. Maar ook voor professionals die hun huidige werkwijze bij therapie, coaching of counseling willen uitbreiden met deze ervaringsgerichte methodiek in samenwerking met paarden.

Vooropleiding

Deelnemers dienen minimaal een hbo-denk- en werk­niveau te hebben. Dit wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een hbo-opleiding moet hebben gevolgd, er gelden geen speciale voor­opleidings­eisen. Wij vinden het belangrijker dat je hart hebt voor mensen en paarden, naar jezelf durft te kijken, grenzen wilt verleggen, open kunt staan voor wat in de opleiding wordt aangeboden en gemotiveerd bent je te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel.

Wat biedt de opleiding?

Als equine assisted coach is inzicht in mens, paard en jezelf onontbeerlijk. Alleen dan kan emotionele en fysieke veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd worden. De opleiding heeft dan ook drie pijlers: methodiek, kennis van de taal van het vrije paard en zelfkennis en -ontwikkeling. Deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar gezien worden.

coachdriehoek

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan de orde

Methodiek: open houding en objectief observeren | vraagstelling | karaktertypering | observaties en clean language | luisteren | energiewerking | valkuilen | emotionele veiligheid | Gestalt | voice dialogue | familieopstelling met paarden | transfer, metaforen en labels | ervaringsgericht | oplossingsgericht | overdracht, projectie en intuïtie.

Paarden: objectieve observatie | de taal van het paard | houdingen | positie | regels van de kudde | praktische oefeningen op de grond | fysieke veiligheid van de coachee | emotionele en fysieke veiligheid van het paard.

Zelfkennis en ontwikkeling: eigen thema's en overtuigingen | meditatie | ontwikkeling van intuïtie | eigen ruimte leren kennen en behouden | herkennen van je kwaliteiten en valkuilen | praktische zaken | het opzetten van je eigen praktijk

Groep en docenten

De groep, bestaande uit maximaal twaalf deel­nemers, wordt begeleid door twee docenten met veel expertise en praktijkervaring en verschillende gastdocenten voor de vakken paardentaal, voice dialogue en familieopstelling met paarden.

Ervaringsgericht, veel praktische oefening

De opleiding is – net als de methodiek – ervaringsgericht, er wordt veel tijd besteed aan praktisch oefenen waarbij je feedback ontvangt op je ontwikkeling als coach. Gedurende de twintig lesdagen oefen je – al vanaf het eerste blok – met je medestudenten in equine assisted coachsessies. Zo doe je in een veilige omgeving al veel ervaring op met verschillende mensen én paarden.
In blok vijf en in blok acht zijn er learningsessiedagen, waarop we mensen van buitenaf uitnodigen. Je krijgt dan de kans te werken met onbekenden.
Daarnaast oefen je je coachingsvaardigheden vanaf blok vijf ook in oefencoachsessies op eigen locatie.

Intervisie

In vier tussentijdse intervisiebijeenkomsten ga je met medestudenten reflecteren op je leerproces, op wat je in coachsessies tegenkomt en op jezelf als coach. Er wordt geoefend, ervaringen gedeeld en je geeft elkaar feedback.

Zelf gecoacht worden

Tijdens de opleiding is het mogelijk je te laten coachen door de studenten van het verdiepingsjaar (level 2). Je kunt daar niet alleen jezelf mee ontwikkelen, het zal ook je leerproces ondersteunen.

Duur van de opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 20 praktijkdagen (40 dagdelen) in tien blokken van twee lesdagen, en een individueel eindgesprek. Daarnaast kun je rekenen op ±300 studie-uren die je besteedt aan het lezen van theorie en verplichte boeken, intervisie, de oefen­coachsessies op eigen ­locatie, verslag­legging daarvan en het reflectie­verslag.
De totale studiebelasting van de opleiding is 432 uur (15 ECTS), de looptijd is gemiddeld een jaar.
De data van de lesdagen zijn te vinden onder cursusdata.

Certificaat en resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat equine assisted coach® level 1 en ben je in staat om zelfstandig op professionele wijze individuele en team-coachsessies met paarden te begeleiden.
De inzet, achtergrond en ervaring van de deelnemers zijn mede bepalend voor het te bereiken eindresultaat: professionals zullen de methodiek van het equine assisted begeleiden van mensen in kunnen zetten in de eigen praktijk, voor deelnemers zonder vooropleiding of ervaring legt deze coachopleiding de complete basis voor het zelfstandig en professioneel werken als coach.

Doorgroeien

Na level 1 zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden tot equine assisted level 2 en/of kindercoach.

Map

Lesmateriaal

De lesmap, die zich in de loop van de opleiding vult met theorie en de inspirerende set coachkaarten met bijbehorend boek zijn inbegrepen.
Daarnaast dien je de boeken van de boekenlijst zelf aan te schaffen.
Tijdens de lesdagen werk je met materiaal en de paarden van de Keulseweg.

Online leeromgeving

Naast de lesdagen werk je met het uitgebreide studentenportaal voor huiswerk, reflectie, verslagen en alle informatie die je ondersteunt in jouw leerproces.

Studentenregistratie KREAC

Na blok vijf is het mogelijk je als student gratis aan te sluiten bij KREAC. Met een studenten­registratie is het mogelijk om de bedrijf­saansprakelijk­heidsverzekering al tijdens de opleiding af te sluiten. Sommige verzekeringsmaatschappijen schalen oefensessies namelijk onder een stage waardoor je particuliere aansprakelijkheidsverzekering eventuele (letsel)schade waarschijnlijk zal afwijzen.

Locatie en paarden

De opleiding vindt plaats op de eigen locatie van educatief centrum Keulseweg, in de grote, tot cursus/coachruimte verbouwde stal en verschillende buitenplekken die geheel of deels overdekt zijn waardoor onder alle weersomstandigheden met de paarden gewerkt kan worden.
De blokken drie en zeven vinden plaats op de locatie van onze docente Miranda in Moordrecht, hier vlakbij. Je kunt zo met verschillende werkplekken en meerdere paarden ervaring opdoen.
Beide kuddes bestaan uit betrouwbare en uitgebalanceerde paarden die voorzover domesticatie dat toelaat, op zo natuurlijk mogelijke wijze en in kuddeverband leven, waardoor ze zeer geschikt zijn voor hun werk als coachpaard.

Kosten

Deelname aan de beroepsopleiding tot equine assisted coach® level 1 (EQA-practitioner geaccrediteerd) kost in seizoen 2021/2022 € 3895,– (btw vrij). Een investering van nog geen 195 euro per dag (Twijfel je nog? Lees dan hier meer over je investering)! Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Wat krijg je daarvoor?

 • 20 praktijkdagen onder vaste begeleiding van twee docenten;
 • een coachopleiding
  • die door de NOBCO op EQA practitioner niveau is geaccrediteerd;
  • en die al meer dan 10 jaar aan de praktijk is getoetst;
  • waar al bijna 1000 studenten met succes en plezier hun certificaat haalden en waarvan er velen van het coachen met paarden al hun vak maakten;
  • en die opleidt tot een coach die zowel met als zonder paarden kan werken.
 • vaste docenten met veel expertise en praktijkervaring;
 • gespecialiseerde gastdocenten voor de vakken systemisch werken, voice dialogue en paardentaal;
 • twee betrouwbare, uitgebalanceerde kuddes paarden;
 • een gedegen, goed onderbouwde methodiek in het ervaringsgericht begeleiden met paarden;
 • het professionele lesboek equine assisted coach level 1;
 • de inspirerende set coachkaarten met bijbehorend boek;
 • een beveiligd studentenportaal voor roosters, e-learning, huiswerk, reflecties en verslagen en ondersteunende informatie;
 • ondersteuning, ook na de opleiding middels KREAC;
 • gratis studentenregistratie bij KREAC na blok 5;
 • de mogelijkheid daarmee een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten voor je oefensessies;
 • doorgroeimogelijkheden tot level 2 en/of kindercoach;
 • en daarna in combinatie met PsBK en lidmaatschap van KREAC, vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars;
 • (landelijke) intervisie en nascholing;
 • onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit gedurende de lesdagen.

Bij inschrijving wordt een inschrijfbedrag van € 95,– berekend. Dit bedrag mag van de factuur worden afgetrokken. Bij afzegging door de deelnemer vindt géén restitutie van het inschrijfbedrag plaats, dit komt dan volledig ten goede aan de Keulseweg Foundation.

UWV

UWV

De Keulseweg heeft een scholings­overeenkomst met het UWV. De opleiding kan geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed worden in het kader van reïntegratie. De scholings­overeenkomst betekent helaas niet dat het ook altijd wordt toegekend. Neem voor de mogelijkheden contact op met jouw contact­persoon.

De belasting betaalt vaak mee

Omdat we een erkende beroepsopleiding zijn, zijn de opleidingskosten én de kosten voor je boeken in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Op de website van de belastingdienst lees je er alles over.

Meedoen?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Voor aanvang van de cursus vragen we je een intakeformulier in te vullen.

KREAC

Na de opleiding

Ook na de opleiding zijn wij er nog voor je. Na behalen van je certificaat kun je je aanmelden bij KREAC, het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach.
Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een goede beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten.

Je kunt je daarnaast ook aansluiten bij het groeiende netwerk van samenwerkende en informatie uitwisselende coaches via onze besloten Facebook-netwerkgroep. Verder is het na de opleiding mogelijk om deel te nemen aan regelmatig door de Keulseweg georganiseerde nascholing en intervisie.

Kwaliteit, erkenning en accreditatie

De Keulseweg is als instituut getoetst op kwaliteit en wordt erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en het NRTO. De opleiding is als eerste en enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland sinds 2010 EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau door de NOBCO/EMCC. Meer hierover kun je lezen op de pagina over professionalisering.

CRKBO EQA EMCC NOBCO NRTO

Nog een vraag?

Heb je een vraag die in bovenstaande informatie nog niet beantwoord is? Misschien vind je het antwoord dan op de FAQ-pagina. Of je kunt ons een mail sturen, dan proberen we je vraag zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009-2021 Educatief centrum Keulseweg