| opleidingen | equine assisted coach level 1 | informatie

Informatie Level 1


Level 1 in het kort

Niveau: EQA Practitioner, HBO conform
Duur: 1 schooljaar (22 lesdagen)
Studiebelasting: ± 1 dag per week + lesdagen
Kosten: € 3995,– (btw vrij)
Startmomenten: januari, april, september
Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
Erkenning: NOBCO, GRO, CAT, KREAC
Subsidiemogelijkheid: UWV, STAP-budget

DE METHODIEK Equine assisted coaching en therapie

In de opleiding equine assisted coach® level 1 krijg je de kennis en technieken aangereikt om zelf­bewust en professioneel het ervarings­gerichte coachproces te begeleiden in samenwerking met, maar ook zonder paarden.
NOBCO Je ontwikkelt coachcompetenties op NOBCO/EMCC practitioner niveau en kunt je na behalen van je certificaat aansluiten bij de NOBCO.

Voor wie?

Voor iedereen, ongeacht vooropleiding of ervaring, die van het ervarings­gerichte coachen in samen­werking met paarden zijn of haar werk wil maken.

Equine assisted therapie

Maar ook voor therapeuten, psychologen en andere professionals die de goed onderbouwde methodiek – waarbij de ervarings­gerichte beleving met het paard de basis is voor het coachend begeleiden of behandelen en die zich zowel in meerdere onderzoeken als in de praktijk bewezen heeft – willen toevoegen aan hun werkwijze.

Vooropleiding

Deelnemers dienen minimaal een hbo denk- en werk niveau te hebben. Dit wil niet zeggen dat je ook daad­werkelijk een hbo-opleiding moet hebben gevolgd, er gelden geen speciale voor ­opleidings ­eisen. Wij vinden het belangrijker dat je hart hebt voor mensen en paarden, naar jezelf durft te kijken, grenzen wilt verleggen, open kunt staan voor wat in de opleiding wordt aangeboden en gemotiveerd bent je te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel.

Wanneer je nog weinig ervaring met paarden hebt adviseren wij (eerst) de bijscholingsdagen Communiceren met paarden te volgen.

Wat biedt de opleiding?

Als equine assisted coach® is inzicht in mens, paard en jezelf onontbeerlijk. Alleen dan kan emotionele en fysieke veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd worden.

coachdriehoek

 • methodiek
  • ervaringsgericht
  • oplossingsgericht
  • client-based
  • non-directief
 • kennis van de taal van het vrije paard
  • welzijn
  • veiligheid
  • positie
 • zelfkennis en -ontwikkeling van de coach
  • zelfbewustzijn
  • gewaarzijn
  • open houding

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan de orde

Methodiek: open houding en objectief observeren | vraagstelling | karaktertypering | observaties en clean language | luisteren | energiewerking | valkuilen | emotionele veiligheid | Gestalt | voice dialogue | familieopstelling met paarden | transfer, metaforen en labels | ervaringsgericht | oplossingsgericht | overdracht, projectie en intuïtie.

Paarden: objectieve observatie | de taal van het paard | houdingen | positie | regels van de kudde | praktische oefeningen op de grond | fysieke veiligheid van de coachee | emotionele en fysieke veiligheid van het paard.

Zelfkennis en ontwikkeling: eigen thema's en overtuigingen | meditatie | ontwikkeling van intuïtie | eigen ruimte leren kennen en behouden | herkennen van je kwaliteiten en valkuilen | praktische zaken | het opzetten van je eigen praktijk

Groep en docenten

De groep, bestaande uit maximaal twaalf deel­nemers, wordt begeleid door twee docenten met veel expertise en praktijk­ervaring en verschillende gast­docenten voor de vakken paarden­taal, voice dialogue en familie­opstelling met paarden.

Ervaringsgericht, veel praktische oefening

De opleiding is – net als de methodiek – ervaringsgericht, er wordt veel tijd besteed aan praktisch oefenen waarbij je feedback ontvangt op je ontwikkeling als coach. Gedurende de lesdagen oefen je – al vanaf het eerste blok – met je medestudenten in equine assisted coachsessies. Zo doe je in een veilige omgeving al veel ervaring op met verschillende mensen én paarden.
In blok vijf en in blok acht zijn er learning­sessiedagen, waarop we mensen van buitenaf uitnodigen. Je krijgt dan de kans te werken met onbekenden.
Daarnaast oefen je je coachings­vaardigheden ook in oefen­coach­sessies op eigen locatie.

Intervisie

In vier tussen­tijdse intervisie­bijeenkomsten reflecteer je met mede­studenten op je leer­proces, op wat je in coach­sessies tegen­komt en op jezelf als coach. Er wordt geoefend, ervaringen gedeeld en je geeft elkaar feedback.

Zelf gecoacht worden

Tijdens de opleiding is het mogelijk je te laten coachen door de studenten van het verdiepings­jaar (level 2). Je kunt daar niet alleen jezelf mee ontwikkelen, het zal ook je leer­proces ondersteunen.

Duur van de opleiding en studie­belasting

De opleiding bestaat uit 22 praktijkdagen (44 dagdelen) in elf blokken van twee lesdagen. Daarnaast kun je rekenen op ±300 studie-uren (ongeveer een dag per week) die je besteedt aan huiswerk­opdrachten, het lezen van theorie en verplichte boeken, intervisie, de oefen­coach­sessies op eigen locatie, verslag­legging daarvan en het reflectie­verslag.
De totale studie­belasting van de opleiding is 463 uur (17 ECTS), de looptijd is gemiddeld een jaar.
De data van de les­dagen zijn te vinden onder cursusdata.

Permanente educatie

Erkend voor 452 SBU – 16.14 GRO punten.

Certificaat en resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat equine assisted coach® level 1 en ben je in staat om zelfstandig op professionele wijze individuele en team-coach­sessies met paarden te begeleiden.
De inzet, achter­grond en ervaring van de deelnemers zijn mede bepalend voor het te bereiken eind­resultaat: professionals zullen de methodiek van het equine assisted begeleiden van mensen in kunnen zetten in de eigen praktijk, voor deel­nemers zonder voor­opleiding of ervaring legt deze coach­opleiding de complete basis voor het zelf­standig en professioneel werken als coach.

Doorgroeien

Na level 1 zijn er verschillende doorgroei­mogelijkheden tot equine assisted coach® level 2, equine assisted level 3 en/of kindercoach.

Map

Lesmateriaal

De lesmap met alle theorie en de inspirerende set coach­kaarten met bijbehorend boek, klemmap voor intake- en observatie­formulieren en notitie­blok zijn inbegrepen.
Daarnaast dien je de boeken van de boekenlijst zelf aan te schaffen.
Tijdens de les­dagen werk je met materiaal en de paarden van de Keulseweg.

Online leer­omgeving

Naast de lesdagen is er het uitgebreide studenten­portaal voor huiswerk, reflectie en verslagen, met theorie­presentaties en alle informatie die je ondersteunt in jouw leerproces.


Studenten­registratie KREAC

Na blok vijf kun je je als student gratis registreren bij KREAC. Met deze studenten­registratie is het mogelijk om de beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering al tijdens de opleiding af te sluiten. Sommige verzekerings­maatschappijen schalen oefen­sessies namelijk onder een stage waardoor je particuliere aansprakelijk­heids­verzekering eventuele (letsel)schade waarschijnlijk zal afwijzen. Na blok vijf ontvang je hier alle informatie over.

NOBCO studenten­lidmaatschap

Studenten van de opleiding equine assisted coach® level 1 kunnen zich gedurende de opleiding tegen een aangepast, voordelig tarief bij de NOBCO aansluiten.
Dit studenten­lidmaatschap kent een maximale duur van twee kalender­jaren en het aanbod is geldig als je nog niet eerder bij de NOBCO aan­gesloten bent geweest. Lees er meer over op deze pagina.

Locatie en paarden

De opleiding vindt plaats op de eigen locatie van educatief centrum Keulseweg, in de grote, tot cursus/coach­ruimte verbouwde stal en verschillende buiten­plekken die geheel of deels overdekt zijn waardoor onder alle weers­omstandigheden met de paarden gewerkt kan worden.
De blokken drie en zeven vinden plaats op de locatie van onze docente Miranda in Moordrecht, hier vlakbij. Je kunt zo met verschillende werk­plekken en meerdere paarden ervaring opdoen.
Beide kuddes bestaan uit betrouwbare en uitgebalanceerde paarden die voorzover domesticatie dat toelaat, op zo natuurlijk mogelijke wijze en in kudde­verband leven, waardoor ze zeer geschikt zijn voor hun werk als coach­paard.
Om een indruk te krijgen van de Keulseweg kun je de fotoimpressie met momenten van de afgelopen jaren bekijken.

Kosten

Deel­name aan de beroeps­opleiding tot equine assisted coach® level 1 (EQA-practitioner geaccrediteerd) kost in seizoen 2022/2023 € 3995,– (btw vrij). Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

€ 1.000 korting met het STAP-budget

Onze opleidingen komen in aanmerking voor € 1.000 subsidie vanuit het STAP-budget. Kijk op deze pagina voor alle informatie daarover.


Wat krijg je daarvoor?

 • 22 praktijk­dagen onder vaste begeleiding van twee docenten;
 • een coachopleiding
  • die door de NOBCO op EQA practitioner niveau is geaccrediteerd;
  • en die al meer dan 13 jaar aan de praktijk is getoetst;
  • waar al meer dan 1000 studenten met succes en plezier hun certificaat haalden en waarvan er velen van het coachen met paarden al hun vak maakten;
  • en die opleidt tot een coach die zowel met als zonder paarden kan werken.
 • vaste docenten met veel expertise en praktijkervaring;
 • gespecialiseerde gast­docenten voor de vakken systemisch werken, voice dialogue en paardentaal;
 • twee betrouwbare, uitgebalanceerde kuddes paarden;
 • een gedegen, goed onderbouwde methodiek in het ervarings­gericht begeleiden met paarden;
 • het professionele lesboek equine assisted coach® level 1;
 • de inspirerende set coach­kaarten met bijbehorend boek;
 • een beveiligd studenten­portaal voor roosters, e-learning, huiswerk, reflecties en verslagen en onder­steunende informatie;
 • onder­steuning, ook na de opleiding middels KREAC;
 • de mogelijkheid van een NOBCO studenten­lidmaatschap tegen gereduceerd tarief;
 • gratis studenten­registratie bij KREAC na blok 5;
 • de mogelijkheid daarmee een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten voor je oefensessies;
 • doorgroeimogelijkheden tot level 2, kindercoach en level 3 (therapie);
 • en daarna in combinatie met PsBK en lidmaatschap van KREAC, vergoedings­mogelijkheden door zorg­verzekeraars;
 • de mogelijkheid je kennis te blijven onderhouden in de driejaarlijkse certificatie-update;
 • (landelijke) intervisie en nascholing;
 • onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit gedurende de lesdagen.

Bij inschrijving wordt een inschrijf­bedrag van € 95,– berekend. Dit bedrag mag van de factuur worden afgetrokken. Bij afzegging door de deelnemer vindt géén restitutie van het inschrijf­bedrag plaats, dit komt dan volledig ten goede aan de Keulseweg Foundation.

UWV

UWV

De Keulseweg heeft een scholings­overeen­komst met het UWV. De opleiding kan geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed worden in het kader van reïntegratie. De scholings­overeen­komst betekent helaas niet dat het ook altijd wordt toegekend. Neem voor de mogelijk­heden contact op met jouw contact­persoon.

Meedoen?

Aanmelden kan via de aanmeldings­formulieren. Voor aanvang van de cursus vragen we je een intake­formulier in te vullen.

KREAC

Na de opleiding

Ook na de opleiding zijn wij er nog voor je. Na behalen van je certificaat kun je je gratis aanmelden bij KREAC, het kwaliteits­register voor de equine assisted coach.
Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een goede bedrijfs- en beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten.


Je kunt je daar­naast ook aan­sluiten bij het groeiende netwerk van samen­werkende en informatie uitwisselende coaches via onze besloten Facebook-netwerk­groep. Verder is het na de opleiding mogelijk om deel te nemen aan regel­matig door de Keulseweg georganiseerde nascholing en intervisie.

Kwaliteit, erkenning en accreditatie

Op organisatieniveau is de Keulseweg erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en het NRTO.
Maar veel belangrijker: de opleiding is als eerste en enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland sinds 2010 inhoudelijk EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau door de NOBCO/EMCC. Meer hierover kun je lezen op de pagina over professionalisering.

EQA EMCC NOBCO CRKBO NRTO NRTO keurmerk GRO erkend KREAC

Nog een vraag?

Heb je een vraag die in bovenstaande informatie nog niet beantwoord is? Misschien vind je het antwoord dan op de FAQ-pagina. Of je kunt ons een mail sturen, dan proberen we je vraag zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.