EAC Magazine nummer 5

Familiewerk | Onderzoek doe je samen | Poëzie en paarden | Veranderen doe je zelf | EMDR met paarden | Valkuilen van de coach | Paarden en coregulatie | Lichaamsgerichte therapie | Het lichaam als bron van wijsheid | Kuddedynamiek als inspiratie voor organisatieontwikkeling | A happy teacher

Klik op het magazine hierboven of een van de artikelen om naar de online versie te gaan.

Onderzoek doe je samen

Pegasus is een onderzoek van kinder- en jeugdpsychiater Jenny den Boer naar door paarden ondersteunde therapie (EAT) voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar met autisme die, ondanks langdurige reguliere behandeling ernstige ontregelingen van emoties houden. In dit interview komen we wat meer te weten over de achtergrond van zo’n onderzoek.

“Je moet je leven veranderen”

Het is nogal een statement. Niet: ‘zou je misschien alsjeblieft …’ of ‘wil je eens experimenteren met …’. Nee: ‘Je moet… Je moet je leven veranderen.’, zegt de dichter Rilke.
Equine assisted coaching en poëzie hebben wel wat met elkaar gemeen, vindt Wilbert van den Bosch. Beide brengen verstilling en inzichten. Beide kunnen je leven veranderen.

De oermens terug op de werkvloer

De kudde als metafoor voor organisaties. Wat kunnen we als mensen leren van paarden? Welke metafoor zien we? En welke competenties zijn we als mensen verleerd en zijn zinvol om weer wakker te maken? Rolinka van Markus en Merijn de Jonge van ROScoaching zien paarden en hun kuddedynamiek als inspiratie voor organisatieontwikkeling en -verandering.

Veranderen doe je zélf

Het professioneel begeleiden van mensen in veranderprocessen gaat in het algemeen uit van het medische model: de coach of therapeut stelt een diagnose op basis van de vraag en biedt specifieke methoden en technieken aan die de cliënt helpen en helen. In hoeverre dragen ze bij aan het veranderproces? En is dat concept nog wel houdbaar?

EMDR met een paard

Equi-EMDR is een out of the box manier voor het behandelen van trauma. Veel kinderen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring hebben moeite met een ‘therapiekamer’ of het moeten praten. Joke Koeckhoven biedt Equi-EMDR in samenwerking met een erkende EMDR-practitioner én paarden.

Mét jou werkt het beter

Met het familieprogramma Met jou werkt het beter wil Jacqueline Nijssen van Zebra-Zorg kinderen, jongeren en gezinsleden inbedden in wijsheden, waarden en krachten binnen hun familiesysteem. Want hoe ingewikkeld de verhoudingen ook kunnen liggen, familie blijft de belangrijkste steunbron in het leven.

Bekijk vooral ook de prachtige film over Zebra-zorg waar Jacqueline in het artikel over spreekt.

Het lichaam als bron van wijsheid

De westerse cultuur is extreem ‘ontlichaamd’ vindt psychiater Bessel van der Kolk, hij stelt hoe psychologische trauma’s zich vastzetten in ons lijf en hoe vreemd het is dat daar zo weinig mee wordt gedaan. Gaudia Galama vertelt vanuit haar ervaring als therapeute in de psychiatrie waarom bewustzijn van het lichaam bij psychische begeleiding niet vergeten mag worden.

Paarden en coregulatie

In coachsessies reageert ieder paard op zijn eigen manier op de stemmingsoverdracht die plaatsvindt in contact met een gestreste of onrustige cliënt. Kunnen wij als mens voldoende inschatten uit welke beweegreden een paard reageert in een sessie? Want paarden horen niet onze healers te zijn als dit een rol is die ze niet past of niet willen dragen.

A happy teacher

Inge Mollema werkt op het Maris College in Den Haag en coacht collega’s die nieuw zijn in het onderwijs, of die in hun werk tegen problemen aanlopen.
Sinds 2020 doet zij dit niet meer alleen door middel van lesobservaties en gesprekken, maar coacht ze haar collega’s met hulp van haar paard Que Pasa.

Iets met paarden...

Caren Wildering heeft met project Paardenmaatje de mogelijkheid om kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sterker te maken en tegelijk moeilijke situaties van thuis, op school, of hun vlucht uit oorlogsgebied, even te laten vergeten. Iedere dag aanschouwt ze daarbij weer kleine wondertjes, waarbij naast de paarden ook alle andere dieren meedoen.

Valkuilen en de dramadriehoek in de coachrelatie

Je wordt niet voor niets coach. Je helpt anderen graag en je bent er goed in. Maar coaches die zichzelf graag zien als helper komen makkelijk in de valkuil van de dramadriehoek terecht. Iedere coach of therapeut zou zich bewust moeten zijn van de valkuilen waarin hij terecht kan komen, die een nadelige invloed kunnen hebben op de relatie, het proces en de resultaten.