EAC Magazine nummer 3

Holding space | Ruitercoaching | Wetenschappelijk onderzoek | Biophilia-hypothese | Contact maken met de onafgemaakte Gestalt | Een nieuwe dynamiek | Two Happy Athletes | Helpen, helen of faciliteren? | Is therapie met paarden effectief? | Rancho Harmonia | Paarden en de kracht van het respectvol confronteren | Aansprakelijkheid en paarden | Zo dom als een ezel

Klik op het magazine hierboven of een van de artikelen om naar de online versie te gaan.

Biophilia-hypothese

Volgens de biophilia-hypothese hebben mensen een aangeboren neiging om verbinding met de natuur te zoeken. In dit artikel bekijken we de invloed van de natuur op menselijke ontwikkeling en welzijn, aan de hand van verschillende onderzoeken. Hoe is de hypothese van invloed op coachsessies die in samenwerking met en in nabijheid van paarden plaatsvinden?

Contact maken met de onafgemaakte Gestalt

Equine assisted coaching vindt zijn basis in de Gestalt psychologie. In de coachsessie met een paard kan een coachee terug naar opgeslagen ervaringen en deze opnieuw beleven, erop reflecteren en experimenteren met hoe zich ertoe te verhouden. Wat is de kracht van dit ‘terugkeren’? En waarom is het ‘afmaken van de Gestalt’ zo effectief in het bijzijn van paarden?

Paarden in de specialistische gezondheidszorg

Dravende hoeven in de wei, een duidelijk hoorbare zucht. Kort daarop volgt een tienjarige jongen die achter een pony aanloopt. Niet het gebruikelijk tafereel van een kind dat zijn pony uit de wei haalt, maar een therapiesessie. Psychologe Wieke verlaat regelmatig de praktijk om paarden in te zetten bij de begeleiding van jongeren met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek.

Two Happy Athletes

Miriam coacht in haar bedrijf Horse Power Life Power, ruiters en amazones die een hecht team willen worden met hun paard. Het genieten van elkaar en van het samen rijden is onderweg soms verloren gegaan: ”Veel ruiters en amazones willen ‘beter’ rijden, maar meestal blijkt dat het échte verlangen is om simpelweg meer plezier te hebben samen en helemaal één te zijn.”

Helpen, helen of faciliteren?

Als coach lijkt de vraag "Hoe kan ik helpen?" een zinvolle vraag. Maar Rachel Naomi Remen overweegt een diepere vraag: Misschien is de echte vraag niet hoe kan ik helpen, maar hoe kan ik faciliteren? ‘Serve’ noemt ze het in haar artikel In the service of life. Faciliteren is iets anders dan helpen. Helpen is gebaseerd op ongelijkheid, er is geen relatie tussen gelijken.

Is therapie met paarden effectief?

Waarom zou therapie met paarden vergoed moeten worden? Jenny den Boer, kinder- en jeugdpsychiater én equine assisted kindercoach wil die vraag heel graag beantwoordn. Tijdens coachsessies ziet zij vaak bijzondere dingen gebeuren, maar wat gebeurt er dan precies en waarom? Kunnen we de mooie resultaten die we zien ook wetenschappelijk aantonen?

Holding space, de kracht van de open ruimte

Wat betekent holding space nou echt? Het betekent dat we bereid zijn om naast iemand te lopen, ongeacht het pad dat genomen wordt. Iemand in zijn waarde latend, zonder te be- of veroordelen, te willen veranderen of beïnvloeden. Of zoals we het binnen equine assisted coaching noemen: werken vanuit een open houding.

Rancho Harmonia, werkbezoek op Curaçao

Chantal verhuisde naar Curaçao om daar het team van Rancho Harmonia te versterken. Zij werkt daar als hippotherapeut en equine assisted coach. De paardentherapie is nog vrij nieuw en ze werd gevraagd om hiervoor een visie en methodiek te ontwikkelen en vast te leggen. Collega Rebecca zocht haar op en interviewde haar voor EAC Magazine.

Paarden en de kracht van het respectvol confronteren

‘Ik heb eigenlijk helemaal niets met paarden’, zei ze bekende dat haar therapeut met dit idee was gekomen. Een paard als coach... Maar juist zo’n interventie met paarden kan een meerwaarde zijn voor een behandeltraject. Een waardevolle aanvulling op de gangbare office-based talk-therapy volgens equine assisted coach® Jacq.

Aansprakelijkheid en paarden

Hoe veilig we ook werken, hoe serieus we veiligheid ook nemen, werken met paarden brengt altijd risico’s met zich mee. In of rondom een coachsessie kan het paard schade veroorzaken aan personen, andere paarden of goederen. In een ondoorgrondelijk woud van wetten, regels en kritische verzekeringsmaatschappijen proberen we de zaken op een rij te zetten.

Zo dom als een ezel?

Het wordt vaak gezegd: zo dom of zo koppig als een ezel. Een imago dat Anne-Mieke het liefst voor altijd uit de wereld zou willen helpen. Want een ezel is lief, slim en heeft gevoel voor humor, ze hebben een eigen persoonlijkheid en vele mogelijkheden. Je kunt ermee knuffelen, wandelen, op ze rijden, ze kunnen voor de kar en... het zijn fantastische coachcollega’s!