EAC Magazine nummer 2

Veteranen en paarden | Oxytocine | Weerstand bestaat niet | Een paard met een verhaal | Kindercoaching | Limbische resonantie | Touchstone Ranch | Equine assisted coaching in de GGZ | Wat zou het paard nu doen? | Kinderen coachen met paarden | De kracht van kwetsbaarheid | Bevoegd en bekwaam? | Manage de manager

Klik op het magazine hierboven of een van de artikelen om naar de online versie te gaan.

Coaching van veteranen. Wat zou het paard nu doen?

We interviewden Paul, een veteraan die drie keer naar voormalig Joegoslavië werd uitgezonden. Levensbedreigende situaties, angst, stress en de gevolgen van langdurige blootstelling daaraan, hij kent het uit ervaring. Nu geeft hij, samen met de paarden veteranen de kans om te ontdekken wat hun manier is om met die gevolgen om te gaan.

Inzet van paarden in de GGZ

Rebecca wilde als sociaal psychiatrisch verpleegkundige door haar achtergrond te combineren met haar expertise op het gebied van coaching met paarden, onderzoeken of patiënten in de GGZ baat hebben bij het toevoegen van de kracht van paarden aan hun behandeling. Ze begon met een kleinschalige pilot, maar de ervaringen waren zo positief dat de paarden blijven.

Oxytocine

Uit een review van meerdere studies die de positieve effecten van mens-dier interacties bewijzen, blijkt dat bij het contact tussen mens en dier oxytocine vrijkomt. Mogelijk door de stress reducerende werking ervan, waardoor het systeem van kalmering en verbondenheid geactiveerd wordt. Dit kan een verklaring zijn voor de positieve effecten van coaching met paarden.

Limbische resonantie

In de lezing Love matters legt Deepak Chopra het begrip limbische resonantie uit. Het vermogen van zoogdieren om zonder woorden gevoelens van andere zoogdieren op te pikken, waarbij hormonen vrijkomen die van invloed zijn op het vermogen tot zelfregulatie. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom het contact met paarden zo helend kan werken.

Touchstone Ranch

Voor een dierenliefhebber is Touchstone Ranch in Hico, Texas een waar paradijs op aarde. Een plek waar je met veel plezier vier weken zou willen blijven. Dit geldt echter niet voor iedereen die er verblijft… Voor de meesten onder hen is het ‘One Day at a Time’. Omdat Touchstone Ranch een recovery centre is, waar cliënten stap voor stap herstellen van hun verslaving.

Kinderen coachen met paarden

Kinderen en paarden hebben veel gemeen: ze zijn afhankelijk van volwassenen, in het hier en nu, communiceren open, eerlijk en grotendeels non-verbaal. Ze zijn kwetsbaar, ze spelen graag en hebben onvoorwaardelijk lief. Kunnen kinderen zich daarom met paarden zo makkelijk verbinden en zich openstellen? En hoe is het coachen van kinderen anders dan van volwassenen?

De kracht van kwetsbaarheid

Jeroen was de belichaming en de bezieling van de kracht van kwetsbaarheid. Ons verdriet was immens toen hij overleed. De stroom van berichten, kaarten, bloemen en kunstwerken deed ons beseffen hóé groot ons verlies was maar ook dat het niet alleen óns verlies was. Een coachpaard betekent veel, voor veel mensen.

Weerstand bestaat niet

Een wat ongenuanceerde uitspraak wellicht, als grote namen in de psychoanalyse hele boeken volschreven over dit onderwerp. Toch willen we hier een lans breken voor het kritisch kijken naar jezelf als coach op het moment dat je een coachee het label in de weerstand op dreigt te plakken. Want het is heel goed mogelijk dat dit niets meer of minder dan een tegenoverdrachtsreactie is.

Manage de manager

Veel managers leven en werken volgens het principe: denk na, maak een plan en voer uit, volgende project! Stilstaan bij jezelf heeft weliswaar een hoge return on investment maar is minder gewoon dan het plegen van onderhoud aan machines. Petra, bedrijfskundige en HRM-opgeleid, heeft coaching met paarden daarom toegevoegd aan haar coachpraktijk.

Merlijn, een paard met een verhaal

Merlijn heeft sinds vier jaar zijn eigen kudde aan de Keulseweg. Hij is dagelijks aan de slag als coachpaard en zijn leven is goed. Maar dat is niet altijd zo geweest. Met de vraag: "Hoe is het voor de paarden?" in ons achterhoofd bekijken we wat een carrière als coachpaard voor een paard met een traumatische achtergrond betekent. En wat kan zo’n paard voor een coachee betekenen?

Wat ik bedoel en voel

Tanja faciliteert samen met haar paarden voor een GGZ instelling met meerdere centra voor de behandeling van verschillende psychiatrische ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld psychose, zware depressie of persoonlijkheidsstoornissen, sessies waarin cliënten meer inzicht in zichzelf krijgen doordat ze hun eigen manier van handelen kunnen ervaren.”