EAC Magazine nummer 1

Equine assisted coaching: de coach als facilitator | Hoe is het voor de paarden? | Het écht Niet Weten | Gestalt, voice dialogue en de systemische visie | Volledig aanwezig zijn in het hier en nu | Coaching, counselling of therapie | Waarom paarden? | Bijzondere coachees | Stoer… of angstig? | Voice dialogue en de systemische visie | Intact special school | Vooral jezelf blijven (en) ontwikkelen | De coachdriehoek van de Keulseweg | Chronisch ziek, en dan? | Hechten vraagt tijd | Professionaliseren

Klik op het magazine hierboven of een van de artikelen om naar de online versie te gaan.

Geen woorden maar paarden

Proactief, provocatief, coactief, ontwikkelingsgericht, spiritueel, preventief, ervaringsgericht, oplossingsgericht, persoonsgericht, cognitief, directief, lichaamsgericht, systemisch – de keuze in coachmethodieken is overweldigend groot. Coaching met paarden lijkt bijna op net zoveel verschillende manieren te worden toegepast. Wat is nu precies equine assisted coaching®?

Coaching, counseling of therapie

Of we ons met equine assisted coaching, counseling of therapie bezighouden, is vooral afhankelijk van de mogelijkheden en kennis van degene die de sessie faciliteert.
Voor een coach is het belangrijk om daarbij de eigen mogelijkheden en grenzen te kennen. En als dat nodig is door te verwijzen of samen te werken.

Waarom paarden?

Wat is de toegevoegde waarde van paarden bij het coachen van mensen? Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde, daardoor ontstaan vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Maar paarden zijn ook expert in het lezen van lichaamstaal.

Coachees met een licht verstandelijke beperking

Bianca heeft zich gespecialiseerd in het coachen van coachees met een licht verstandelijke beperking. Zij zet haar jarenlange ervaring en kennis in bij het begeleiden van deze kwetsbare doelgroep. Zelf noemt zij ze liever bijzondere personen. Ze zette een netwerk op van gespecialiseerde en gecertificeerde coaches voor deze bijzondere doelgroep.

Gestalt, de basis van equine assisted coaching

Gestalttherapie is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan uit de psychoanalyse. De voornaamste grondlegger ervan is Duitse psychiater Fritz Perls. De basiselementen van equine assisted coaching – lichaamsgewaarzijn in het hier en nu, contact, de ervaringsgerichte aanpak en de kracht van experimenteren – zijn aan deze therapie ontleend.

Stoer... of angstig?

Horsewise Activities (paardenwijs) is samenwerkend leren met een paard en biedt leerlingen met leer- en gedragsproblemen de mogelijkheid om hun leervragen snel zichtbaar te krijgen. Het onderwijsprogramma is opgezet door Gertrude en Femke en heeft in Praktijkschool Westfriesland inmiddels een vaste plek gekregen.

Integratie van verschillende methodieken

Equine assisted coaching vindt zijn oorsprong vindt in Gestalttherapie en integreert elementen uit voice dialogue en de systemische werkwijze. Deze laatste twee methodieken houden zich bezig met verschillende en belangrijke aspecten van menselijke ontwikkeling en bieden technieken die goed inzetbaar zijn in het equine assisted coachproces.

Intact special school in India

Leonie helpt kinderen én pony Koko bij Intact Special School in Tiruchirappali, India. Ze assisteert er bij de therapiesessies, verzorgt de paarden (poetsen, trainen, therapie, voeren), helpt de leraren en heeft daarnaast nog de tijd om met de kinderen te zwemmen, muziek te maken of andere dingen te doen die ze als vrijwilliger op zich kan nemen.

Vooral jezelf blijven (en) ontwikkelen

In 2009 startten wij de opleiding equine assisted coach® vanuit idealisme. Vanuit de wens coaches op te leiden om op een verantwoordelijke manier te werken met mensen én paarden. We hadden toen nog geen idee dat we zouden uitgegroeien tot een volwassen CRKBO-geregistreerd beroepsopleidingsinstituut met een NOBCO-pratitioner geaccrediteerde opleiding.

De Keulseweg coachdriehoek

Vanaf het begin was duidelijk dat de coachdriehoek zoals we die uit de dagelijkse praktijk van het coachen met paarden kenden ook de basis van de opleiding zou vormen. De drie pijlers waarop de opleiding gebaseerd is vloeiden uit de driehoek voort: zelfontwikkeling en zelfbewustzijn van de coach, methodiek en de taal van het vrije paard

Chronisch ziek, en dan?

Freek begeleidt mensen, organisaties en leidinggevenden bij hun zoektocht naar verandering. Naast trajecten voor het ontwikkelen van authentiek leiderschap of managementkwaliteiten richt hij zich op herstel en preventie van burn-out. Maar ook het begeleiden van het acceptatieproces bij een chronische ziekte of blijvende aandoening is zijn specialisme.

Verschillende methodieken

Coachen met behulp van paarden kent uiteenlopende aanpakken. We zien vooral grote verschillen in wat de coach doet met wat het paard in de coachsessie laat zien. Maar ook op welk aspect van de coachvraag de focust ligt. We onderscheiden daarin op dit moment drie hoofdstromingen: Systemisch, interpreterend en de methode van de Keulseweg: fenomenologisch observerend.

Hier & nu?

Volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Wat is dat nou eigenlijk? Het klinkt wellicht wat zweverig en is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het uiteindelijk een voorwaarde voor focus, een open houding en optimaal gewaarzijn in een coachsessie. Paarden zijn van zichzelf al in het hier en nu, wij moeten daar bewust aan werken.

Hechten vraagt tijd, de gevolgen van geweld

De gevolgen van geweld hebben langdurige effect. Door een juiste aanpak kunnen kinderen in een vroeger stadium herstellen en tot een gezonde volwassene opgroeien. Stichting M’Uniek biedt een plek waar zij hun traumatische ervaringen kunnen verwerken. In een veilige omgeving met een paard en een professionele coach, op een manier ánders dan verbaal.

Maar hoe is het voor de paarden?

Een aantal jaren geleden was het nog de meest gestelde vraag op open dagen. Tegenwoordig horen we die vraag bijna nooit meer. Hoeven dat we ons daar geen zorgen meer over hoeven maken? Want als we heel eerlijk zijn, is het coachen in vergelijking met veel van wat mensen van paarden vragen toch eigenlijk wel een heel relaxte job voor ze... Of niet?

Het paard slaat mij!

Renate is orthopedagoog en werkt aan leerdoelen van kinderen met een psychiatrische stoornis. Samen met haar paarden geeft zij kinderen met ADHD en ASS (autisme) de kans om bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij de paarden kunnen deze kinderen ervaren, beleven en ontdekken wat zij in het dagelijks leven moeizaam of nauwelijks ontdekken.