| over de keulseweg | paardenwelzijn

Paardenwelzijn

Op de Keulseweg vinden we het welzijn van de paarden erg belangrijk. Om daar in de praktijk vorm aan te geven zijn onder­staande code en richt­lijnen opgesteld, die gelden voor iedereen die in contact komt met de paarden.

Verantwoordelijk­heid nemen voor het welzijn van paarden speelt zich af op drie gebieden:

 1. zorg­dragen voor het dagelijkse welzijn van de paarden waarmee we werken,
 2. welzijn als belangrijk onderwerp in al onze opleidingen en nascholingen en
 3. bewaken van welzijn van paarden tijdens de uitvoering van het vak equine assisted coach.

Dagelijks welzijn

Zorg­dragen voor het dagelijkse welzijn van de paarden waarmee we werken betekent dat de paarden

 • in een stabiele, gemengde kudde leven
 • het hele jaar 24/7 buiten leven
 • voldoende ruimte hebben om zich vrij te kunnen bewegen
 • diverse overdekte plekken hebben waar zij droog of in de schaduw kunnen staan, eten of liggen
 • toegang hebben tot voldoende gras of biologisch kruidenhooi
 • aanvullend voer en/of supplementen krijgen indien hun conditie daarom vraagt
 • onbeperkt toegang tot water hebben
 • worden beschermd tegen pijn, lijden, letsel en ziekte en
 • indien nodig medische en tandheel­kundige hulp krijgen
 • met regelmaat bekapt worden
 • alleen werken als ze daar psychisch en fysiek toe in staat zijn
 • tot hun dood op de Keulseweg blijven en
 • hier hun oude dag mogen door­brengen ook als ze niet meer in staat zijn om te werken.


En dat alle mensen op het terrein van de Keulseweg die de paarden behandelen of met ze werken

 • de paarden altijd met respect en vanuit gelijk­waardig­heid tegemoet treden
 • geen geweld gebruiken en
 • geen hulp­middelen hanteren die bedoeld zijn om paarden te straffen of pijn te doen
 • geen harnachement gebruiken dat paarden op enige manier dwingt of beperkt in hun beweging
 • oog hebben voor de behoefte van het paard in het hier en nu en
 • deze altijd mee­nemen in hun beslissingen.

Welzijn als onderwerp in al onze opleidingen en nascholingen

Welzijn van de paarden waar­mee we werken is een belangrijk speerpunt binnen al onze opleidingen en cursussen. Hoe we dat inhoudelijk vormgeven is het beste te lezen in het samen­vattende artikel in nummer 1 van ons magazine.

Bewaken van welzijn van paarden bij equine assisted coaching

In de beroeps­code van het kwaliteits­register voor de equine asisted coach (KREAC) is welzijn van de paarden opgenomen in het beroeps­profiel en de ethische code in de volgende punten:

Beroeps­profiel

. . . .

 • Er wordt niet gewerkt met paarden die om welke reden dan ook geleerd hebben dat ze zich gericht agressief jegens mensen moeten gedragen.
 • De equine assisted coach® stemt activiteiten en fysieke en psychische belasting af op de fysieke en psychische mogelijkheden van het paard.
 • Vooraf­gaand en na een sessie zal indien nodig de nodige voor- en nazorg aan het paard besteed worden.
 • De equine assisted coach® draagt zorg voor gezond­heid en welbevinden van het paard waarmee hij werkt.
 • Zowel uit veiligheids- als uit welzijns- en gezondheids­overwegingen werkt de equine assisted coach® met paarden die een leven leiden waarbij wordt voldaan aan de basis­behoeften van het paard: buiten­lucht, bewegings­vrijheid, direct contact met soort­genoten en toegang tot voldoende (ruw)­voer.

. . . .

Ethische code

. . . .

 • respecteert de waardigheid van het paard;
 • draagt tijdens de coachsessies zorg voor de fysieke en emotionele veilig­heid van het paard;
 • werkt alleen met paarden die fysiek en psychisch gezond genoeg zijn om bij coach­sessies te worden ingezet.

. . . .