(Aansprakelijkheids)­verzekering

KREAC Als je de opleiding equine assisted coach level 1 met succes afgerond hebt kun je je aanmelden bij KREAC. Je kunt dan een goede beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten die een marktconforme dekking biedt voor de therapeut/coach die samenwerkt met paarden.

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor persoon/letsel-, zaak- en vermogensschade, door paarden veroorzaakte letselschade en door de Wkkgz-geschilleninstantie toegekende schadevergoeding.

Studenten

Ook studenten die na blok vijf aan hun oefensessies beginnen kunnen met een KREAC studentenregistratie gebruik maken van deze verzekering om ook tijdens de opleiding al veilig verzekerd te kunnen oefenen.

Deze beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is inclusief Wkkgz-dekking. Werkzaamheden door coaches vallen in een enkel geval buiten de Wkkgz, maar de dekking is voor de volledigheid inbegrepen omdat onder de Keulseweg coaches veel psychologen en (psycho)therapeuten zijn die van deze verzekering gebruikmaken en steeds meer coaches tevens zorgaanbieder zijn.

In dit artikel lees je meer over paarden en aansprakelijkheid.