(Aansprakelijkheids)­verzekering

KREAC Als je de opleiding equine assisted coach level 1 met succes afgerond hebt kun je je aanmelden bij KREAC. Je kunt dan een goede bedrijfs- en beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten die een marktconforme dekking biedt voor de therapeut/coach die samenwerkt met paarden.

De beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering biedt dekking voor persoon/letsel-, zaak- en vermogens­schade, door paarden veroorzaakte letselschade en door de Wkkgz-geschillen­instantie toegekende schadevergoeding.

Studenten

Sommige verzekerings­maatschappijen schalen oefen­sessies onder een stage. Stages vallen onder bedrijfs­matige activiteiten en eventuele (letsel)­schade zal dan waarschijnlijk worden afgewezen op de particuliere aansprakelijkheids­verzekering.
Daarom kunnen studenten die na blok vijf aan hun oefen­sessies beginnen met een KREAC studenten­registratie ook gebruik maken van deze verzekering en ook tijdens de opleiding al veilig verzekerd oefenen.

Wkkgz

De beroeps­aansprakelijk­heid is inclusief Wkkgz-dekking. Werkzaam­heden door coaches vallen in een enkel geval buiten de Wkkgz, maar de dekking is inbegrepen omdat onder de Keulseweg coaches veel psychologen en (psycho)therapeuten zijn, en steeds meer coaches tevens zorg­aanbieder zijn of therapeutisch coachen, veelal aangevuld met, of ondersteund door, aanvullende technieken, methodieken en een therapeutische achter­grond.
Met zo’n aanbod val je met grote waarschijnlijk­heid als (alternatieve) zorg­aanbieder onder de Wkkgz.

De klachten­regeling van KREAC is dan ook in handen van een erkende Wkkgz-geschillen­commissie en indien een schade­vergoeding wordt toegekend, dan zal deze vergoed worden.

Voor studenten is aansluiting bij een Wkkgz-geschillen­commissie nog niet nodig omdat zij zich in hun oefensessies niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.

In dit artikel lees je meer over paarden en aansprakelijkheid: