over de keulseweg | professionaliseren

Een passie voor het vak en voor onze coaches

We hebben een grote passie voor mensen, paarden en ons vak: het in samenwerking met paarden begeleiden van mensen in groeiprocessen op alle niveaus. Daarnaast vinden we het belangrijk dat studenten na afronding van de opleiding professioneel aan de slag kunnen.
Daarom investeren we veel in het professionaliseren van zowel het vak als de opleiding en ondersteunen we onze studenten ook na afloop van de opleiding nog met een aantal belangrijke praktische zaken die samenhangen bij het opzetten van een eigen praktijk.

Equine assisted coaching is een krachtige methodiek die het verdient serieus genomen te worden. We hebben daar de afgelopen jaren dan ook veel tijd en energie in gestoken, bijvoorbeeld door het geven van professionele voorlichting via website en magazine, door ondersteuning van de coaches middels KREAC en door het organiseren van een goede op het vak afgestemde aansprakelijkheidsverzekering.
Maar vooral ook door het opleiden serieus te nemen, geen concessies te doen en onze opleidingen inhoudelijk te durven laten beoordelen, erkennen, certificeren of accrediteren door toonaangevende instituten in de branche.
We hebben mede daardoor de afgelopen jaren een bredere acceptatie van de inzet van paarden in ervaringsgerichte coach- en therapeutische processen tot stand zien komen.


EQA EMCC NOBCO CRKBO NRTO NRTO keurmerk

Europese accreditatie van de opleiding equine assisted coach

De opleiding equine assisted coach level 1 is geaccrediteerd op het EQA-niveau Practitioner.
De EQA (European Quality Award) is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroeps­organisaties en kent een differentiatie in niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. De toetsing – die gebaseerd is op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaamheid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteits­systemen – vindt plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren.
EMCC-EQA is een keurmerk op HBO/POST-HBO/universitair niveau, toetsing vindt aantoonbaar op dit niveau plaats middels een jaarlijkse externe verificatie en vijf jaarlijkse heraccreditatie.

certificaat In dit intensieve toetsings­proces hielpen de assessoren ons de ervaring van de dagelijkse praktijk van het equine assisted coachen te vertalen naar tabellen, en begrippen als competentie­criteria of vaardigheids­indicatoren. Het eindoordeel van de assessoren:

“Evidence of equivalence with the EMCC competence framework on the level of practitioner has been given. The organization has made an admirable effort of high quality to prove the occurrence and assessment of all competencies”

Waarom accreditatie?

De stap de opleiding door de NOBCO/EMCC te laten accrediteren is om twee redenen genomen:

1  Kwaliteit: de assessoren lieten ons tijdens het assessment verantwoording afleggen voor iedere seconde en ieder onderdeel van de opleiding. Met hun feedback konden we de opleiding op verschillende punten aanpassen en verbeteren.

2  Professionaliteit: zoals gezegd, equine assisted coaching verdient het op breder vlak serieus genomen te worden. De acceptatie en accreditatie door de NOBCO, de grootste beroepsorganisatie voor coaches in Nederland én de EMCC, de European Mentoring and Coaching Council was daarin een hele grote stap.

Op deze pagina vindt je de opleidingen met het EQA-keurmerk.

Wat betekent dit voor jou?

Dit betekent dat je na behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 een gecertificeerde coach bent, die zowel met als zonder paarden kan werken.
De accreditatie houdt in dat als je overweegt om je bij de NOBCO aan te melden en op één van de vier EIA-niveaus het EIA-keurmerk wilt halen, je doordat je een EQA-geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd een versnelde aanvraag­procedure kunt doorlopen (je hoeft een aantal zaken dan niet meer aan te tonen) en een gereduceerd tarief krijgt.

Update

Mei 2017 werd de EQA-accreditatie verlengd en is de opleiding weer tot mei 2022 Practitioner geaccrediteerd. Het commentaar van de assessoren maakte ons wederom blij: “...an excellent robust quality programme” was het oordeel!

"The Panel is delighted to endorse the assessor‟s review and recommendation to award EQA-R at Practitioner level. You have clearly demonstrated from the variety of quality evidence you have provided to support your renewal how you have continued to enhance your programme the ”Opleiding Equine assisted coach level 1”. Your comprehensive documented process of assessment and evaluation competences equivalent to the EMCC competence framework has enabled you to respond promptly to feedback from delegates resulting in an excellent robust quality programme."

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

NRTO keurmerk

De Keulseweg bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Keulseweg voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Erkenning van het opleidingsinstituut: erkend beroepsonderwijs

CRKBO

Als opleidingsinstituut heeft de Keulseweg de kwalitatieve audit (de erkenningsregeling) van het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs ondergaan.
De audit werd uitgevoerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor opleidings­instituten voor kort beroepsonderwijs die gaan over zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Deze zijn vertaald naar eisen rondom organisatie, docenten, voorlichting, contract en betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling.
Educatief centrum Keulseweg voldoet aan deze kwaliteitscode en is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Op de website van het CRKBO vind je de CRKBO geregistreerde instellingen.

Professionalisering na de opleiding: KREAC

KREAC

Na het behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 kun je in het kwaliteits­register voor de equine assisted coach (KREAC) inschrijven.

Het register is opgezet om ook na de opleiding ondersteuning te bieden bij het professioneel werken als equine assisted coach.
KREAC voorziet daarom in een aantal belangrijke voorwaarden hiervoor zoals een heldere beroepscode, geschillenregeling, kwaliteitssysteem, een goede beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en mogelijkheden tot vergoeding van zorgverzekeraars.

Daarnaast is KREAC een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties.
Met een mooie eigen pagina ben je goed vindbaar voor opdrachtgevers. Meer over KREAC vind je op de op deze pagina.