opleidingen | opleidingsprogramma


CRKBO

Educatief centrum Keulseweg is hét centrum voor opleidingen op gebied van equine assisted coaching dat voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden.met paarden

de basis: opleiding equine assisted coach® level 1

NOBCO

Ontwikkel je persoonlijk tot coach
De opleiding equine assisted coach level 1 is een complete opleiding tot gecertificeerd coach, waarin je kennis en technieken krijgt aangereikt om paarden op een professionele manier in te zetten bij coaching en therapie. Deze opleiding is door de NOBCO/EMCC EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau en legt een goede basis voor het werken als equine assisted coach.

verdieping: verdiepingsjaar equine assisted coach® level 2

Ontwikkel je professioneel als coach
Na level 1 kun je doorstromen naar het verdiepingsjaar (level 2). Dit jaar biedt ervaring, verdieping en verbreding in je kennis van en over paarden, van het veranderproces en de verschillende technieken die in equine assisted coaching geïntegreerd zijn. Je zet grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit als coach.

specialisatie: specialisatiejaar equine assisted kindercoaching

Ontwikkel je professioneel tot kindercoach
Nadat je de opleiding equine assisted coach® level 1 hebt afgerond is het mogelijk je als kindercoach te specialiseren in het specialisatiejaar equine assisted kindercoaching. In dit jaar leer je kinderen en jongeren op verantwoorde en professionele wijze te begeleiden met de inzet van paarden en verdiep je je in de vele belangrijke aspecten die daar mee samenhangen.

zonder paarden

emc: ervaringsgericht metaforisch coachen

Ontwikkel je professioneel tot ervaringsgericht coach
Voortvloeiend uit equine assisted coaching ontwikkelden we EMC: ervaringsgericht metaforisch coachen. Dezelfde krachtige methodiek maar nu werkbaar voor iedere coach op iedere plek. Want niet iedereen wil met paarden coachen of gecoacht worden. Een algemene coachopleiding voor wie zich wil ontwikkelen en professionaliseren tot een ervaringsgericht werkende coach.

nascholing

Na afronding van de opleiding(en) bieden nascholingsdagen en kennisavonden de mogelijkheid om je vakkennis te onderhouden of uit te breiden. Gespecialiseerde docenten gaan in wisselende cursussen dieper in op verschillende doelgroepen en methodieken, maar ook onderwerpen waarmee je je als coach persoonlijk ontwikkelt komen aan de orde.

intervisie

We organiseren met regelmaat intervisie, een goede mogelijkheid om vragen in te brengen en kennis uit te wisselen met collega’s.

paarden

In de wisselende cursussen over paarden staat het welzijn van de paarden altijd centraal. De cursus communiceren en trainen in vrijheid sluit aan op de paardentaaldagen in level 1 en wordt aanbevolen voor studenten die behoefte hebben aan extra verdieping op paardengebied.


Meer over onze opleidingen lees je ook in de studiegids, die online te lezen is:

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009- 2017 Educatief centrum Keulseweg