opleidingen | opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma

CRKBO NRTO keurmerk

Educatief centrum Keulseweg is, al sinds 2009, hét centrum voor opleidingen op gebied van equine assisted coaching. De Keulseweg bezit het NRTO-keurmerk en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden.De basis: opleiding equine assisted coach® level 1

NOBCO

Ontwikkel je tot coach
De opleiding equine assisted coach level 1 is een complete opleiding tot gecertificeerd coach, waarin je kennis en technieken krijgt aangereikt om paarden op een professionele manier in te zetten bij coaching en therapie. Deze opleiding is door de NOBCO/EMCC EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau en legt een goede basis voor het werken als equine assisted coach.

Verdieping: verdiepingsjaar equine assisted coach® level 2

Ontwikkel je professioneel en persoonlijk verder als coach
Na level 1 kun je doorstromen naar het verdiepingsjaar (level 2). Dit jaar biedt ervaring, verdieping en verbreding in je kennis van en over paarden, van het veranderproces en de verschillende technieken die in equine assisted coaching geïntegreerd zijn. Je zet grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit als coach.

Specialisatie: specialisatiejaar equine assisted kindercoaching

Ontwikkel je tot kindercoach
Nadat je de opleiding equine assisted coach® level 1 hebt afgerond is het mogelijk je als kindercoach te specialiseren in het specialisatiejaar equine assisted kindercoaching. In dit jaar leer je kinderen en jongeren op verantwoorde en professionele wijze te begeleiden met de inzet van paarden en verdiep je je in de vele belangrijke aspecten die daar mee samenhangen.

Psychosociale Basiskennis

In de opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) leer je over de psyche, hoe deze zich ontwikkelt, hoe psychische problemen kunnen ontstaan en welke behandelmethoden er mogelijk zijn.
Na afronding van de opleiding ontvang je een door CPION/SNRO geaccrediteerd diploma, erkend door zorgverzekeraars.

Nascholing

Na afronding van de opleiding bieden we je ­verschillende mogelijkheden om je vakkennis te onderhouden en jezelf als coach te ontwikkelen. Gespecialiseerde docenten gaan in de nascholingen in op verschillende coach­technieken, methodieken, persoonlijke ontwikkeling, (lichaams)­­gewaarzijn en BHV.

Intervisie

Door het hele land (en in België) is het voor equine assisted coaches mogelijk om regelmatig deel te nemen aan zelfstandig opererende intervisiegroepen onder begeleiding van een level twee coach. Casuïstiek uit de eigen praktijk, ethische dilemma's en persoonlijke thema's kunnen daaarin aan bod komen.

Paarden

In de wisselende cursussen over paarden staat het welzijn van de paarden altijd centraal. De nascholingsdagen communiceren met paarden sluiten aan op de paardentaaldagen in level 1 en zijn een goede aanvulling voor studenten die behoefte hebben aan extra verdieping op paardengebied.


Meer over onze opleidingen lees je ook in de studiegids, die online te lezen is:

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009-2021 Educatief centrum Keulseweg