over de keulseweg | missie en visie

Missie

De missie van de Keulseweg is het aanbieden van onderwijs dat voldoet aan strenge kwaliteits­eisen en dat mensen leert om – in samenwerking met paarden – groei- en bewustwordings­processen op alle niveaus, professioneel en effectief te begeleiden.
Zo willen we ook het vak van equine assisted coach verder professionaliseren en meer begrip en respect voor paarden realiseren.

Visie

Equine assisted coaching vindt zijn basis in de Gestalt­psychologie en faciliteert het proces vanuit gelijkwaardigheid en een niet weten.
Met als uitgangspunt dat de coachee/cliënt de richting en het tempo bepaalt en (nog onbewust) zélf de eventuele oplossing voor zijn of haar coachvraag heeft. De coach kán het niet weten en hóeft het niet te weten, maar gaat samen met coachee/cliënt en het paard op pad en op zoek: I don’t know… let’s find out! In dit proces ontstaat bewustwording van eigen functioneren en de effecten hiervan op de omgeving.
Om het proces in samen­werking met paarden te kunnen begeleiden vanuit een open houding – in een zuivere ­coach­relatie die vrij is van projectie of overdracht – is inzicht in mens en paard nodig, maar vooral (zelf)bewustzijn van de coach.