| over de keulseweg | missie en visie

Missie

Het is de missie van de Keulseweg om onderwijs aan te bieden dat voldoet aan strenge kwaliteits­eisen en mensen leert om – in samenwerking met paarden – groei- en bewustwordings­processen op alle niveaus, professioneel en effectief te begeleiden.
Tegelijk willen we het vak van equine assisted coach® verder professionaliseren en meer begrip en respect voor paarden realiseren.

Visie

Equine assisted coaching vindt zijn basis in de Gestalt­psychologie en faciliteert het proces vanuit een open houding van niet weten en gelijkwaardigheid van coach, coachee en paard.

Met als uitgangspunt dat de coachee/cliënt de richting en het tempo bepaalt en (nog onbewust) zélf de eventuele oplossing voor zijn of haar coachvraag heeft. De coach kán het niet weten en hóeft het niet te weten, maar gaat samen met coachee/cliënt en het paard op pad en op zoek: I don’t know… let’s find out!
Om het proces in samen­werking met paarden te kunnen begeleiden vanuit een open houding – in een zuivere ­coach­relatie die vrij is van projectie of overdracht – is inzicht in mens en paard nodig, maar vooral (zelf)bewustzijn van de coach.