Geen woorden maar paarden...

Het paard als model

De meeste vormen van paardencoaching erkennen in het paard een waardevolle aanvulling bij een bestaande methodiek of model als act, nlp, motiverende gespreksvoering, systemisch- of cognitief coachen, et cetera.

Equine assisted coaching en therapie is anders

Bij equine assisted coaching gaan we een stapje verder en speelt het paard geen aanvullende maar een hoofdrol.
Equine assisted coaching is zélf een model: het faciliteren van de ervaring met en bij het paard en de specifieke, daarop gerichte begeleiding vanuit een fenomenologische grondhouding.
De methodiek is stevig verankerd in gevestigde en wetenschappelijk bewezen werkzame (psycho)therapieën waaronder Gestalt, oplossingsgerichte-, cognitieve gedrags- en ervaringsgerichte psychotherapie.

Ervaringsgericht

Equine assisted coaching en therapie is een methodiek waarbij de coach of therapeut samenwerkt met paarden om coachees of cliënten de gelegenheid te geven ervarings­gericht te leren en te profiteren van de feed­back die een paard daarbij kan geven.
De coach of therapeut faciliteert het leer­proces door steeds af te stemmen en die leer­ervaring aan te bieden die de cliënt in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.
In dit ervarings­gerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de cliënt, maar ook op zijn of haar vaardig­heden en het omgaan met alles wat hij of zij daarbij ervaart.
In de reflectie­momenten helpt de coach of therapeut om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens kan geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren worden wat ander gedrag met hem of haar zelf doet, maar tegelijk ervaren wat de uitwerking ervan met de ander (het paard) doet.
Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!

ervaringsgericht coachen

Oplossingsgericht

Equine assisted coaching en therapie is een oplossings­gerichte methode. We richten ons na bewustwording van onderliggende oorzaken, op hoe deze in het hier en nu van invloed zijn en hoe men zich kan verhouden tot de feiten.
De focus ligt daarbij op de innerlijke kracht en mogelijkheden van de cliënt waarbij het uitgangs­punt is dat hij/zij de oplossing (bewust of onbewust) zélf in zich heeft.

Cliëntgericht en non-directief

Bij het vertrouwen op de mogelijkheden en het innerlijke weten van de cliënt werkt de coach of therapeut faciliterend en non-directief.
Vanuit het niet weten volgen we de cliënt en het proces, faciliteren wat nodig is en gaan samen met cliënt en paard op onderzoek: I don’t know… let’s find out!
Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, de lichaamsgerichte aanpak, systemisch werk en voice dialogue kan afgestemd worden op wat nodig is, waarmee het ervarings­leren van de cliënt verdiept.

Fenomenologische, open houding

De equine assisted coach- of therapeut werkt daarbij vanuit een open grondhouding die uitgaat van gelijkwaardigheid en totale aanvaarding zonder oordeel.

Met beide benen op de grond

Equine assisted coach- of therapie­sessies kenmerken zich door activiteiten die plaats­vinden op de grond; naast en nooit op het paard. Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. We werken als coach alleen met dat wat zich daad­werkelijk laat zien, niet met hoe we dat vanuit ons eigen referentie­kader interpreteren.

Coaching, counseling of therapie

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie. Op ieder punt van deze schaal kan equine assisted coaching worden ingezet.
Paarden reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en het cliënt­gerichte van de methode maakt dat de begeleider zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.
De equine assisted therapeut gaat daarbij dieper dan de coach in op oorspronkelijke oorzaken, gevolgen, verwerking en herstel.

Voor wie is de methodiek toepasbaar?

Deze methode kan zeer breed ingezet worden bij zowel coaching als bij counseling, therapie en zelfs psychiatrie. Bij individuele coaching van volwassenen en kinderen, team­coaching, maar ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap. De kennis en ervaring van de begeleider (coach, therapeut of behandelaar) bepaalt hierbij de mogelijk­heden.

Zelf leren coachen met paarden of deze methodiek toevoegen aan jouw huidige manier van behandelen en therapie?

Op deze pagina vind je meer informatie over de opleiding equine assisted coach®.


Meer lezen en bekijken?

In dit artikel leggen we vanuit een aantal psychologische perspectieven uit waarom de methodiek, en specifiek de inzet van paarden, zo krachtig is.

In dit artikel lees je meer over de kracht van het ervarings­gerichte en de emotioneel veilige exposure:

Lees het uitgebreide artikel over equine assisted coaching in ons magazine:


Op de pagina onderzoek is wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaam­heid van deze methodiek te vinden.


Benieuwd naar wat equine assisted coach­sessies zoal kunnen opleveren? Blader dan eens door ons prachtig vormgegeven e-book Wijze lessen van de Keulseweg kudde, waarin coachees hun leer­momenten in sessies met ons deelden.