| over de keulseweg | de mensen

De mensen

Rolinka

Rolinka van Markus (1975)
Rolinka studeerde HBO paardenhouderij aan de Hogeschool Larenstein en is equine assisted coach® level 2. Naast haar zelfstandige equine assisted coach­praktijk is zij deels werkzaam als coördinator frontoffice.
Rolinka is docent van de opleiding equine assisted coach® en doet dat met veel energie en enthousiasme.

Yvette

Yvette van der Meer (1971)
Yvette studeerde HBO commerciële economie, equine assisted coach® level 2 en Healing touch for animals level 1. Naast haar werk als beleidsadviseur HRM bij de Kamer van Koop­handel coacht ze in haar eigen coachpraktijk mensen en groepen met paarden. Yvette is met veel passie en liefde docent van de opleiding equine assisted coach.

Miranda

Miranda van der Schuur (1968)
Miranda is biologe-ethologe en een ervaren instructrice Centered Riding level II, holistisch- en integrated instructeur. Zij deelt haar enorme kennis over paarden met veel plezier en humor. Miranda verzorgt als gastdocent de dagen paarden­taal in level 1 en 2, de communicatie­cursussen en is daarnaast ook vaste docent van de opleiding equine assisted coach.

Wieke

Wieke Musler (1987)
Wieke is na haar master Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan Tilburg University aan de slag gegaan als psycholoog bij een grote praktijk gericht op kinderen en jeugd. Naast reguliere behandelingen en gedrags­onderzoek geeft ze inmiddels spel­therapie en therapie met paarden in haar eigen praktijk Paarden­ontmoeting. Ze is equine assisted coach® level 2 en docent van de opleiding equine assisted coach.

Jet

Jet van Eeghen (1985) Jet heeft zich in haar opleiding ortho­pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam verdiept in de ontwikkeling van kinderen en daar de nodige praktijk­ervaring opgedaan. Dit zorgt voor een betrouwbare en verantwoorde basiskennis. Zij is daar­naast een creatieve equine assisted coach® level 2 en coacht in haar praktijk dagelijks kinderen en hun gezins­leden. Jet is docent van level 1 en de kinder­coaches.

Jet

Merijn de Jonge (1976) Merijn is een level 2 coach die zich richt op het werken met veteranen binnen de geüniformeerde beroepen, (management) teams en individuele sessies. Hij heeft een passie voor leiderschaps­vraagstukken, talent­ontwikkeling en groeps­processen en gebruikt daarbij alles wat in zijn "rugzak" zit; van eigen ervaring, bedrijfs­kundige kennis als HR consultant tot zijn uitgebreide kennis van systemisch werk. Daarnaast is hij docent van level 1.

Gaudia

Gaudia Galama (1956)
Gaudia is psycho­motorisch- en contextueel therapeut en ervaren (familie)­opsteller. Ze is na ruim 40 jaar op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis met pensioen en nu fulltime werkzaam in haar eigen praktijk. Gaudia verzorgt familie­pstellingen met paarden in de opleidingen level 1 en 2 en de nascholings­dagen over de systemische benadering.

Claes-berend

Claes-Berend van der Kolk (1964)
Claes-Berend is sinds 2000 familie- en organisatie­opsteller. Hij is opleider systemisch interveniëren en opstellingen, o.a. aan Nyenrode Business Universiteit, en begeleidt mensen met hart en ziel, zowel in groepen als individueel. Claes-Berend werkt met een communicatieve en systemische aanpak en verzorgt de blokken en nascholings­dagen over organisatie­opstellingen.

Linda

Linda Doornweerd (1960)
Linda is senior consultant, intuïtief- en loopbaan­coach, voice dialogue practioner en trainer. Ze begon haar loop­baan in de jeugd­hulp­verlening en is inmiddels directeur/eigenaar van IMC mens­ontwikkeling waarin het opleiden en ontwikkelen van mensen centraal staat. Linda brengt mensen in contact met hun kracht en kwaliteiten. Ze verzorgt de blokken en nascholings­dagen over voice dialogue.

Bianca

Bianca van de Voort (1982)
Bianca is sociaal-pedagogisch werker, equine assisted coach® en begeleidster op een woon­groep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags­problematiek. Ze heeft daarnaast een coach­praktijk voor volwassenen en kinderen met beperkingen waarin ze haar brede ervaring en kennis op dit gebied combineert met haar passie voor paarden. Bianca is docent van de opleiding equine assisted kinder­coach.

Esther

Esther van Noort (1986)
Esther is ortho­pedagoog, socio­therapeut, ORUN instructrice en equine assisted coach® level 2. Zij is een inspirerende coach, met een integratieve kijk op persoonlijk­heid en systemen. Esther biedt coaching en pedagogische begeleiding van kinderen, met vertrouwen in het proces en in haar paarden als belangrijke spiegel, maatje en co-coach. Esther is de vaste docent van de opleiding equine assisted kindercoach.

Renate

Renate Hagedorn (1966)
Renate is ortho­pedagoog, basis­psycholoog, PMT, PABO docent, socio­therapeut, spel­therapeut en equine assisted coach® level 1 en heeft een zelf­standige pedagogische praktijk. Zij werkt daarin samen met haar paarden, voornamelijk met kinderen met de stoornis ADHD en ASS. Renate is docent van de opleiding equine assisted kindercoach.

Esther

Esther Klijn (1979) (ortho)pedagoog, en de eigenaar van zorg­boerderij Equus & Ego. Zij gelooft heilig in de kracht die ieder mens in zich heeft en is altijd bezig om die in het kind naar boven te halen. Haar kennis en kunde op gebied van multi problematiek, stoornissen in het autistisch spectrum, scheidings­problematiek en ADHD brengt ze in als ze het blok huiselijk geweld en agressie van de opleiding equine assisted kindercoach verzorgt.

Maartje

Chantal Zonneveld (1988) is manager paarden van de Keulseweg. Ze verzorgt onze paarden en alles daar omheen met veel zorg en liefde. Ze zit al ruim 15 jaar in de paarden van sportpaarden tot paarden die worden gebruikt voor mensen met een beperking. Ze geniet enorm van zoals ze zelf zegt: “waar je deze lieve dieren allemaal voor kan gebruiken!”.

Raymond

Raymond Werner (1959)
Raymond is een van de twee oprichters van de Keulseweg. Hij ontwikkelde samen met Marjolijn de methodiek equine assisted coaching®. Gestalt­methodiek die er aan ten grondslag ligt en de ontwikkeling van mensen in samen­werking met paarden is zijn passie. Hij is inspirator en vaste docent van de opleidingen equine assisted coach® en diverse nascholingen.

Marjolijn

Marjolijn Meijer (1962)
Marjolijn houdt zich na oprichting van de Keulseweg en daarin een aantal jaar als coach en docent te hebben gewerkt inmiddels vooral bezig met organisatie, administratie en alle overige werk­zaamheden rondom de Keulseweg. Zij is op inval­basis docent van de opleidingen equine assisted coach® en enkele nascholingen. Haar leer­proces met Bloem was de oorsprong van alles wat zich nu op de Keulseweg afspeelt.