over de keulseweg | KREAC

Kwaliteitsregister (KREAC)

KREAC KREAC (kwaliteitsregister voor de equine assisted coach® en therapeut) is een register zonder winstoogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om equine assisted coaches en therapeuten ook na de opleiding te ondersteunen in hun professionaliteit.

Doel

Het doel van KREAC is het bevorderen van transparantie, kwaliteitsbewaking en professionalisering van het vak equine assisted coach.
Daarnaast biedt KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties en de mogelijkheid tot vergoeding van zorgverzekeraars.

Mensen én paarden

Verschillende beroepsorganisaties bieden beroepscodes en voorwaarden die afgestemd zijn óf op het coachen van mensen óf op het werken met paarden. Dat dekt dus steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met paarden te maken hebt, de lading niet.
Daarom ontwikkelden we in 2009 een nieuwe beroepscode, afgestemd op het coachen in samenwerking met paarden.

Beroepscode

Een beroepscode bestaat uit een ethische code en een beroepsprofiel en is kort gezegd een beschrijving van hoe een beroepsgroep dient te werken en zich dient te gedragen. Met onderschrijving van de code geeft de coach aan professioneel en integer te willen werken.

Ethische code

De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragsregels die equine assisted coaches tegenover coachees, paarden en elkaar in acht nemen.

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel biedt een standaard en structuur voor equine assisted coachsessies. Het beroepsprofiel van KREAC laat daarbij voldoende vrijheid om met behoud van de basiswaarden op eigen wijze invulling te geven aan het vak.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een goede beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten die een marktconforme dekking biedt voor de therapeut/coach die samenwerkt met paarden, inclusief Wkkgz-dekking.
Inschrijving bij KREAC is voor de verzekering de garantie dat de coach werkt volgens het beroepsprofiel. De Keulseweg is hier juridisch en/of financieel géén partij in, we ontvangen ook geen provisie.

Studenten

Ook studenten die na blok vijf aan hun oefensessies beginnen kunnen met een KREAC studentenregistratie gebruik maken van deze verzekering om ook tijdens de opleiding al veilig verzekerd te kunnen oefenen.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Voor level 3 coaches en therapeuten die aangesloten zijn bij KREAC zijn er mogelijkheden voor vergoeding uit het aanvullende pakket van zorg­verzekeraars.

Daar is wel wat meer voor nodig: aanvullende opleiding, Medische of Psycho­sociale Basis­kennis (PsBK), volgens PLATO-richt­lijnen, (tenzij je hiervoor bent vrijgesteld). Maar ook een strenge onafhankelijke screening en visitatie. De twee-jarige opleidingen equine assisted coach level 2 en equine assisted kindercoach bieden inmiddels alleen nog beperkt en in een enkel geval mogelijkheden tot vergoeding. De therapieopleiding level 3 zal in de nabije toekomst waarschijnlijk meer mogelijkheden gaan bieden.

Keulseweg Foundation

KREAC coaches en therapeuten kunnen een beroep doen op de Keulseweg Foundation om equine assisted coachsessies mogelijk te maken voor coachees die daar veel aan kunnen hebben, maar die er vanwege te weinig financiële middelen en de beperkte vergoedingsmogelijkheden nu niet voor in aanmerking komen.

Website

Op de website van KREAC vinden opdrachtgevers algemene informatie over equine assisted coaching.
Iedere aangesloten coach of therapeut heeft een persoonlijke pagina met relevante informatie, contactmogelijkheden en een verwijzing naar de eigen website.
Daarnaast zijn de coaches op de website vindbaar voor opdrachtgevers via een uitgebreide zoekfunctie op naam, thema, doelgroep of kernwoord, of op een kaart van Nederland.

Met hulp van KREAC vindt equine assisted coaching een serieuze plek in het veld van de alternatieve zorg!