Equine assisted coaches die van het ervaringsgericht coachen in samenwerking met paarden hun beroep hebben gemaakt, vind je op www.kreac.nl. KREAC (kwaliteitsregister voor de equine assisted coach®) is een register zonder winstoogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om de coaches ook na de opleiding te ondersteunen in hun professionaliteit.

KREAC

Doel

Het doel van KREAC is het bevorderen van transparantie, kwaliteitsbewaking en professionalisering van het vak equine assisted coach. Daarnaast biedt KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties.

Mensen én paarden

Verschillende beroepsorganisaties bieden beroepscodes en voorwaarden die afgestemd zijn óf op het coachen van mensen óf op het werken met paarden. Dat dekt dus steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met paarden te maken hebt, de lading niet.
Daarom ontwikkelden we in 2009 een nieuwe beroepscode en heldere algemene voorwaarden, afgestemd op het coachen in samenwerking met paarden.

Beroepscode

Een beroepscode bestaat uit een ethische code en een beroepsprofiel en is kort gezegd een beschrijving van hoe een beroepsgroep dient te werken en zich dient te gedragen. Met onderschrijving van de code geeft de coach aan professioneel en integer te willen werken.

Ethische code

De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragsregels die equine assisted coaches tegenover coachees, paarden en elkaar in acht nemen.

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel biedt een standaard en structuur voor equine assisted coachsessies. Het beroepsprofiel van KREAC laat daarbij voldoende vrijheid om met behoud van de basiswaarden op eigen wijze invulling te geven aan het vak.

Algemene voorwaarden

De bij het register ingeschreven coach kan gebruik maken van de heldere algemene voorwaarden die we lieten ontwikkelen en die voor alle aspecten van het coachen met paarden gelden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als je in het register bent ingeschreven is het mogelijk een zeer betaalbare beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten. Inschrijving bij KREAC is voor de verzekering de garantie dat de coach werkt volgens het beroepsprofiel en goede algemene voorwaarden hanteert, wat een deel van het eventuele risico afdekt. Educatief centrum Keulseweg is daar juridisch en/of financieel overigens géén partij in, we ontvangen ook geen provisie.

Website

Op de website van KREAC vinden opdrachtgevers algemene informatie over equine assisted coaching. De gecertificeerde coaches zijn op de website te vinden op een kaart van Nederland of via een uitgebreide zoekfunctie op naam, thema, doelgroep of een kernwoord.
De gevonden coaches en therapeuten presenteren zich op hun persoonlijke pagina met relevante informatie, contactmogelijkheden en een verwijzing naar hun eigen website.

Geen winstoogmerk

Aan inschrijving in het register zijn de eerste drie jaar na het behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 geen kosten verbonden. De Keulseweg biedt door middel van KREAC de gecertificeerde equine assisted coach geheel gratis een aantal belangrijke voorwaarden om professioneel van start te kunnen gaan met een eigen coachpraktijk.