Nadat je de opleiding equine assisted coach® level 1 hebt afgerond is het mogelijk je in dit jaar te specialiseren tot kindercoach. Je verdiept je onder leiding van een orthopedagoog, kindertherapeut en wisselende gespecialiseerde gastdocenten in de vele belangrijke aspecten die met het begeleiden van kinderen en jongeren samenhangen. Daarbij is er veel ruimte voor praktijkoefening en nieuwe op kinderen afgestemde werkvormen met paarden.

Voor wie

Het specialisatiejaar is toegankelijk voor iedereen die level 1 heeft afgerond en zich als kindercoach wil ontwikkelen en professionaliseren. De opleiding equine assisted coach® level 1 is een vereiste voor deelname aan dit jaar.

Wat biedt de opleiding equine assisted kindercoaching?

Map

Het coachen van kinderen vereist kennis van zaken. Ze staan aan het begin van hun ontwikkeling en dat betekent dat je als coach veel verschil kunt maken. Maar ook dat je zorgvuldig moet werken en moet weten wat je doet. In het specialisatiejaar equine assisted kindercoach leer je kinderen en jongeren op verantwoorde en professionele wijze te begeleiden met de inzet van paarden.

In alle blokken wordt veel tijd besteed aan praktijkoefening met verschillende didactische werkvormen en activiteiten met paarden. Omdat ervaring een van de belangrijkste factoren in je praktische leerproces is, zijn naast de sessies op de lesdagen waarbij je zult worden geobserveerd en feedback ontvangt op je functioneren als coach, weer een aantal zelfstandige coachervaringsuren en twee stagedagen in de praktijk van een van de docenten ingebouwd.

De groep wordt begeleid door twee vaste trainers en veel wisselende gastdocenten.
Na afronding van dit opleidingsjaar ontvang je het certificaat equine assisted kindercoach. Je hebt dan een gedegen basis om op verantwoorde wijze kinderen te begeleiden in samenwerking met paarden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Leeftijd | onveilige (ouder-)kindfactoren | balansmodel | integratieve model | motivatie en weerstand | gelijkwaardigheid | emotionele en fysieke veiligheid | Gestalt | het innerlijke kind van de coach | erfelijke aandoeningen | ontwikkeling: prenataal, fysiek, cognitief en sociaal | medische achtergrond | hechting | kinderdepressie | meervoudige intelligenties | systeem | misbruik en mishandeling | doorverwijzen en samenwerken | evaluatie | rapportage | vertrouwelijkheid | stoornissen | ADHD | ASS | LVB | agressie | reflectievermogen | non-verbale communicatie | gewaarzijn | ouderbegeleiding | ouder/kindverhouding en communicatie | taalgebruik | oplossingsgericht werken met kinderen | grondhouding en houdingsaspecten. Alle blokken veel praktijkoefening met verschillende didactische werkvormen en activiteiten met paarden.

Docenten

Esther van Noort, Tanja Stigter, Renate Hagendorn, Bianca van de Voort

Duur van de opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit acht blokken van twee dagen (16 dagen, 32 dagdelen) en een eindgesprek.
KREAC De data van de lesdagen zijn te vinden onder cursusdata.
Naast de lesdagen en het eindgesprek moet je rekenen op nog ongeveer 130 studie-uren die je besteedt aan het lezen van theorie en verplichte boeken, de oefencoachsessies op eigen locatie, verslaglegging daarvan en de eindpresentatie.

Accreditatie

De volledige opleiding (2 jaar) is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) – het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector – geaccrediteerd voor 467 punten. (Per 1 juli 2015 dienen alle accreditaties voor opleidingen, trainingen of scholing voor jeugdzorg­werkers aangevraagd te worden bij het SKJ). Voor meer informatie kijk je op skjeugd.nl.

SKJ NOBCO

Kosten

Deelname aan het specialisatiejaar equine assisted kindercoach® kost in seizoen 2018/2019: € 3445,– (btw vrij) voor 16 lesdagen (32 dagdelen), lesboek, lunches, koffie, thee en versnaperingen.
Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Bij inschrijving wordt een inschrijfbedrag van € 95,– berekend. Dit bedrag mag van de factuur worden afgetrokken. Bij afzegging door de deelnemer vindt géén restitutie van het inschrijfbedrag plaats, dit komt dan volledig ten goede aan de Keulseweg Foundation.

De belasting betaalt vaak mee

Omdat we een erkende beroepsopleiding zijn, zijn de opleidingskosten én de kosten voor je boeken in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Op de website van de belastingdienst lees je er alles over.

Meedoen?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Meer lezen?

Lees het artikel over het coachen van kinderen in samenwerking met paarden in ons magazine nummer 2:


Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009 - 2019 Educatief centrum Keulseweg