opleidingen | equine assisted coach level 1 | investering

Investering

Wat krijg je voor jouw investering?

We proberen op onze website zo open en volledig mogelijk te communiceren wat de opleiding inhoudt en wat je dus, even simpel­gezegd, voor je geld krijgt.
De prijs van een opleiding zegt namelijk niet zoveel tot je zeker weet wat je voor ervoor krijgt.
Onder­staande tabel, waarin we de volgende gegevens van een aantal coach- en paarden­coach­opleidingen (openbare informatie die eenvoudig te Googlen valt) op een rijtje hebben gezet, laten zien dat dat nogal uiteen kan lopen.

Aantal lesdagen

Wat opvalt, is dat de meeste paarden­coach­opleidingen veel korter zijn dan reguliere coach­opleidingen (zonder paarden). Dat is eigenlijk vreemd, want je werkt niet alleen met mensen, maar ook met paarden! Je hebt dus in praktische zin niet alleen meer kennis nodig, maar je hebt ook meer verantwoordelijkheid: naar mens én paard.

Dagprijs

Wat daarnaast opvalt is het grote verschil in wat opleiding­centra per dag rekenen voor het faciliteren van jouw leer­proces.

Erkenning en accreditatie

Veel opleiding­centra zijn CRKBO erkend, maar die erkenning zegt niets over de kwaliteit van de opleiding inhoudelijk.
Daarvoor zijn er andere accreditaties, de een zwaarder dan de andere.
Aan de Europese EMCC-EQA practitioner accreditatie bijvoorbeeld gaat een zwaar assessment vooraf, waarin de opleiding – van minuut tot minuut, van letter tot letter – inhoudelijk wordt beoordeeld, daarna blijft er controle op kwaliteit middels een jaarlijkse externe verificatie en vijf jaarlijkse heraccreditatie.

Geen accreditatie?

Opleidingen zonder accreditatie kunnen natuurlijk net zo goed zijn, alleen is het lastig te beoordelen. Je kunt als opleider natuurlijk zelf geloven in je opleiding en uitdragen dat je de beste, de eerste, de belangrijkste, de expert bent... maar alleen als het door een externe partij is beoordeeld heeft dat waarde!

Vergoeding en doorgroeien

En wat kun je met het behaalde certificaat? Zijn er doorgroei­mogelijk­heden en mogelijk­heden om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorg­verzekeraars?
Je wilt uiteindelijk een certificaat met waarde en mogelijk­heden!

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat bij de verschillende opleidingen de prijs per dag, het aantal lesdagen en wat er geboden wordt nogal uiteen­loopt.
Daarom vinden we het goed om voor de duidelijk­heid nog eens op een rijtje te zetten wat de Keulseweg biedt voor jouw investering:

 • 20 praktijkdagen onder vaste begeleiding van twee docenten;
 • een coachopleiding
  • die door de NOBCO op EQA practitioner niveau is geaccrediteerd;
  • en die al meer dan 10 jaar aan de praktijk is getoetst;
  • waar al bijna 1000 studenten met succes en plezier hun certificaat haalden en waarvan er velen van het coachen met paarden al hun vak maakten;
  • en die opleidt tot een coach die zowel met als zonder paarden kan werken.
 • docenten met veel expertise en praktijkervaring;
 • gespecialiseerde gastdocenten voor de vakken systemisch werken, voice dialogue, paardentaal en kindercoaching;
 • twee betrouwbare, uitgebalanceerde kuddes paarden;
 • een gedegen, goed onderbouwde methodiek in het ervaringsgericht begeleiden met paarden;
 • het professionele lesboek equine assisted coach level 1;
 • de inspirerende set coachkaarten met bijbehorend boek;
 • een beveiligd studentenportaal voor roosters, e-learning, huiswerk, reflecties en verslagen en ondersteunende informatie;
 • ondersteuning, ook na de opleiding middels KREAC;
 • gratis studentenregistratie bij KREAC na blok 5;
 • de mogelijkheid daarmee een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten voor je oefensessies;
 • doorgroeimogelijkheden tot level 2 en/of kindercoach;
 • en daarna in combinatie met PsBK en lidmaatschap van KREAC, vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars;
 • (landelijke) intervisie en nascholing;
 • onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit gedurende de lesdagen;


Ons hart ligt bij het vak, de mensen en de paarden. We voelen een enorme verantwoordelijkheid, en al sinds 2009 is het dan ook onze missie om met elkaar de best mogelijke opleiding te bieden. En dat betekent dat we geen concessies doen.