Landelijke intervisie

KREAC

Bij de Keulseweg hechten we veel waarde aan intervisie. Intervisie is professionele uitwisseling op regelmatige basis tussen (equine assisted) coaches met als doel kwaliteit en deskundigheid te bevorderen en verbeteren. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving waarin je kunt leren van elkaars vragen uit de dagelijkse praktijk en waar casuïstiek, ethische dilemma’s en persoonlijke thema’s aan bod kunnen komen.

Minimaal vier keer per jaar wordt in alle regio’s in Nederland en in België intervisie onder begeleiding van een KREAC coach georganiseerd. Op de KREAC website vind je een overzicht en de data per regio.