Opleiding ervaringsgericht metaforisch coach®

Een algemene coachopleiding waarin je de kennis en technieken krijgt aangereikt om ervaringsgericht te coachen vanuit jouw innerlijke kracht en authenticiteit.

Voor wie?

Voor iedereen die van het coachen met ervaringsgerichte methodieken zijn of haar werk wil maken en zichzelf diepgaand wil ontwikkelen op gebied van gewaarzijn en oordeelloze feedback. Verwacht wordt dan ook dat de deelnemers openstaan voor zelfonderzoek en hun grenzen kunnen verleggen.

Wat biedt de opleiding

Je verdiept je in de verschillende fasen van veranderprocessen in individuele- en teamtrajecten, verschillende methodieken, het thema achter de coachvraag en verfijning van je gewaarzijn.
Niet alleen de methodiek, maar ook de opleiding is ervaringsgericht. We besteden veel aandacht aan praktische oefeningen waarbij je feedback ontvangt op je ontwikkeling als coach.
Je leert in contact te komen met je eigen fysieke gewaarzijn en dat van de coachee en gebruik te maken van verschillende materialen, technieken als voice dialogue, gestalt en systemisch werken, je omgeving, de natuur en de metaforen die dat biedt.

Metaforen

In plaats van woorden, vragen, tips en advies zet de coach activiteiten en de omgeving in. Dat maakt het voor de coachee mogelijk om op een heel andere manier naar een coachvraag of situatie te kijken. De coachee kan ervaren en oefenen met (nieuw) gedrag. De coach faciliteert dit proces, geeft oordeelloos feedback op wat hij ziet en helpt daarmee bewustwording bij de coachee te bewerkstelligen. Het is daarbij van belang dat de coach werkt vanuit een open houding, een houding van niet weten en niet willen.

De metafoor van het paard

Dat vraagt om een hoge mate van zelfbewustzijn van de coach. In het ontwikkelen daarvan gebruiken we de metafoor van het paard. Het paard is immers hét symbool van sensitiviteit, gewaarzijn (awareness) en oordeelloosheid.

Awareness

Zelfbewustzijn – bewustzijn van eigen thema's, kwaliteiten, blinde vlekken en valkuilen – is voor iedere coach essentieel, maar zeker voor de ervaringsgericht werkende coach die zichzelf als instrument inzet. De sleutel tot zelfbewustzijn en het vermogen echt objectieve feedback te kunnen geven, is het ontwikkelen van awareness. Dit neemt binnen de opleiding dan ook een belangrijke plaats in.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan de orde

Open houding en objectief observeren | vraagstelling | karaktertypen | observaties en clean language | luisteren | energiewerking | valkuilen | emotionele veiligheid | gestalt | awareness | voice dialogue | familieopstelling | systemisch coachen | transfer, metaforen en labels | metaforen in omgeving en natuur | ervaringsgericht | oplossingsgericht | overdracht, projectie en intuïtie | eigen thema's en overtuigingen | meditatie | ontwikkeling van intuïtie | eigen ruimte leren kennen en behouden | herkennen van je kwaliteiten en valkuilen | praktische zaken | het opzetten van je eigen praktijk

Duur van de opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit tien blokken van twee opleidingsdagen (20 dagen, 40 dagdelen) en een individueel eindgesprek. De looptijd van de opleiding is gemiddeld een jaar.
Naast de lesdagen en het eindgesprek moet je rekenen op nog ongeveer 120 studie-uren die je besteedt aan huiswerk, het lezen van theorie en verplichte boeken, de oefencoachsessies op eigen locatie, verslaglegging daarvan en het reflectieverslag.

Certificaat en resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ervaringsgericht metaforisch coach® en ben je in staat om zelfstandig op professionele wijze individuele en teamcoachsessies te begeleiden. Je hebt zelfbewustzijn ontwikkelt en kunt je afstemmen op wat de coachee nodig heeft. De inzet, achtergrond en ervaring van de deelnemers zijn mede bepalend voor het te bereiken eindresultaat.

Locatie

De opleiding vindt plaats op de eigen locatie van educatief centrum Keulseweg. In de grote, tot cursus/coachruimte verbouwde stal en verschillende buitenplekken, grenzend aan weide en natuurgebied. Geheel of deels overdekt waardoor onder alle weersomstandigheden ook buiten gewerkt kan worden. Incidenteel zal ook onze kudde betrouwbare en uitgebalanceerde paarden gevraagd worden ons te helpen om zelfbewustzijn bij jou als coach te ontwikkelen. Meer over de Keulseweg kun je op deze pagina lezen.

Map

Lesmateriaal

Bij aanvang ontvang je de lesmap, die in de loop van de opleiding gevuld wordt met theorie. Daarnaast moeten er een aantal boeken gelezen te worden die te vinden zijn op de boekenlijst. Tijdens de lesdagen wordt al het overige benodigde materiaal door de Keulseweg ter beschikking gesteld.

KREAC

Na de opleiding

Ook na de opleiding zijn wij er nog voor je. Na behalen van je certificaat kun je je voor drie jaar gratis aanmelden bij het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach (KREAC).
Je kunt je daarnaast ook aansluiten bij het groeiende netwerk van samenwerkende en informatie uitwisselende coaches via onze besloten facebookgroep. Verder is het na de opleiding mogelijk om deel te nemen aan regelmatig door de Keulseweg georganiseerde nascholing, intervisie, supervisie en coachcontactavonden.

Kwaliteit, erkenning en accreditatie

De Keulseweg is als instituut getoetst op kwaliteit en wordt erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De opleiding equine asssisted coach is als eerste en enige opleiding voor coachen in samenwerking met paarden in nederland sinds 2010 EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau door de NOBCO/EMCC.


CRKBO EQA EMCC NOBCO

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009- 2017 Educatief centrum Keulseweg