Klik op onderstaande introducties en ga rechtstreeks naar het betreffende artikel.

Onderzoek doe je samen

Pegasus is een onderzoek van kinder- en jeugdpsychiater Jenny den Boer naar door paarden ondersteunde therapie (EAT) voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar met autisme die, ondanks langdurige reguliere behandeling ernstige ontregelingen van emoties houden. In dit interview komen we wat meer te weten over de achtergrond van zo’n onderzoek.

“Je moet je leven veranderen”

Het is nogal een statement. Niet: ‘zou je misschien alsjeblieft …’ of ‘wil je eens experimenteren met …’. Nee: ‘Je moet… Je moet je leven veranderen.’, zegt de dichter Rilke.
Equine assisted coaching en poëzie hebben wel wat met elkaar gemeen, vindt Wilbert van den Bosch. Beide brengen verstilling en inzichten. Beide kunnen je leven veranderen.

De oermens terug op de werkvloer

De kudde als metafoor voor organisaties. Wat kunnen we als mensen leren van paarden? Welke metafoor zien we? En welke competenties zijn we als mensen verleerd en zijn zinvol om weer wakker te maken? Rolinka van Markus en Merijn de Jonge van ROScoaching zien paarden en hun kuddedynamiek als inspiratie voor organisatieontwikkeling en -verandering.

Veranderen doe je zélf

Het professioneel begeleiden van mensen in veranderprocessen gaat in het algemeen uit van het medische model: de coach of therapeut stelt een diagnose op basis van de vraag en biedt specifieke methoden en technieken aan die de cliënt helpen en helen. In hoeverre dragen ze bij aan het veranderproces? En is dat concept nog wel houdbaar?

EMDR met een paard

Equi-EMDR is een out of the box manier voor het behandelen van trauma. Veel kinderen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring hebben moeite met een ‘therapiekamer’ of het moeten praten. Joke Koeckhoven biedt Equi-EMDR in samenwerking met een erkende EMDR-practitioner én paarden.

Mét jou werkt het beter

Met het familieprogramma Met jou werkt het beter wil Jacqueline Nijssen van Zebra-Zorg kinderen, jongeren en gezinsleden inbedden in wijsheden, waarden en krachten binnen hun familiesysteem. Want hoe ingewikkeld de verhoudingen ook kunnen liggen, familie blijft de belangrijkste steunbron in het leven.

Het lichaam als bron van wijsheid

De westerse cultuur is extreem ‘ontlichaamd’ vindt psychiater Bessel van der Kolk, hij stelt hoe psychologische trauma’s zich vastzetten in ons lijf en hoe vreemd het is dat daar zo weinig mee wordt gedaan. Gaudia Galama vertelt vanuit haar ervaring als therapeute in de psychiatrie waarom bewustzijn van het lichaam bij psychische begeleiding niet vergeten mag worden.

Paarden en coregulatie

In coachsessies reageert ieder paard op zijn eigen manier op de stemmingsoverdracht die plaatsvindt in contact met een gestreste of onrustige cliënt. Kunnen wij als mens voldoende inschatten uit welke beweegreden een paard reageert in een sessie? Want paarden horen niet onze healers te zijn als dit een rol is die ze niet past of niet willen dragen.

A happy teacher

Inge Mollema werkt op het Maris College in Den Haag en coacht collega’s die nieuw zijn in het onderwijs, of die in hun werk tegen problemen aanlopen.
Sinds 2020 doet zij dit niet meer alleen door middel van lesobservaties en gesprekken, maar coacht ze haar collega’s met hulp van haar paard Que Pasa.

Iets met paarden...

Caren Wildering heeft met project Paardenmaatje de mogelijkheid om kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sterker te maken en tegelijk moeilijke situaties van thuis, op school, of hun vlucht uit oorlogsgebied, even te laten vergeten. Iedere dag aanschouwt ze daarbij weer kleine wondertjes, waarbij naast de paarden ook alle andere dieren meedoen.

Valkuilen en de dramadriehoek in de coachrelatie

Je wordt niet voor niets coach. Je helpt anderen graag en je bent er goed in. Maar coaches die zichzelf graag zien als helper komen makkelijk in de valkuil van de dramadriehoek terecht. Iedere coach of therapeut zou zich bewust moeten zijn van de valkuilen waarin hij terecht kan komen, die een nadelige invloed kunnen hebben op de relatie, het proces en de resultaten.

Pegasus, wetenschappelijk onderzoek

Voor het klinisch toegepast onderzoek van kinder- en jeugdpsychiater en equine assisted (kinder)coach Jenny den Boer naar het effect van therapie met paarden bij ‘uitbehandelde’ jongeren met autisme is de subsidie door ZonMw vanuit het Onderzoeksprogramma ggz toegekend. Het kan het van start gaan!

Bloem... of hoe het begon

Bloem, onze – letterlijk en figuurlijk – allergrootste vriendin, inspirator, leermeesteres, collega, coach en familielid. Zonder haar zou de Keulseweg niet zijn geweest wat het nu is. Ze stond aan de wieg van het coachen met paarden en enige jaren later de opleiding equine assisted coach. Zonder haar zal het ook nooit meer hetzelfde zijn.

Paarden in toezicht

Organisatieadviseur en equine assisted level 2 coach Wilbert van den Bosch geeft zijn visie op equine assisted coaching in governance. Hoe kan equine assisted coaching worden ingezet binnen de verhoudingen tussen bestuur en toezicht bijvoorbeeld? Of in strategie-sessies en zelfevaluaties? Menig organisatie zou er volgens hem rijker van worden!

Verklaringsmodellen – Waarom werken we met paarden?

Vanuit een aantal psychologische perspectieven leggen we uit waarom we met paarden werken. Waarom we ons het gedoe op de hals halen van de samenwerking met een groot, soms onvoorspelbaar dier, op een vreemde plek met onvoorspelbare externe factoren en weerselementen.

Psychologische perspectieven

Binnen de psychologie kijkt men vanuit verschillende perspectieven naar mens en gedrag. Er zijn veel verschillende factoren die gedrag beïnvloeden, denk aan erfelijkheid, opvoeding, fysieke oorzaken, de omgeving en cultuur waarin je opgroeit... Ieder psychologisch perspectief heeft een eigen focus op een van die specifieke factoren. "

Mijn leermeester Elmo – omgaan met een eetstoornis

Susanne vertelt over de eetstoornissen die ze als jong meisje ontwikkelde. En hoe ze er na therapie in Portugal uiteindelijk mee weet om te gaan, waarbij vooral de paarden de ‘missing link’ tussen hoofd en gevoel wisten te leggen. Ze vertelt hoe ze haar kracht hervond en nu als coach haar ervaringen meeneemt.

Kalmerende, stress- en dreigende signalen

In het kader van welzijn en veiligheid is het belangrijk dat een coach die met paarden werkt de verschillende signalen die paarden laten zien zo goed mogelijk kan interpreteren. Etholoog en instructeur Miranda van de Schuur neemt al vanaf het eerste jaar aan de Keulseweg de coaches in opleiding hierin mee en zet een aantal belangrijke signalen op een rijtje.

Grenzen aangeven, hoe doe je dat?

Net die ene keer toch weer ‘Ja’ zeggen als je het eigenlijk liever niet wilt doen. Of je sociale agenda veel voller plannen dan fijn is... Grenzen stellen, voor jezelf en de ander: een lastig onderwerp. Of toch niet?
equine assisted coach® Wieke vertelt hoe je dat in een coachsessie met paarden kunt onderzoeken.

Het emotionele brein

Het doorgronden van ons brein is nog niet eenvoudig. Wat beweegt ons – letterlijk en figuurlijk – hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn de verschillen met hoe dat bij een paard gaat. In dit artikel proberen we er iets meer te weten over te komen aan de hand van verschillende theorieën en kijken we naar het emotionele brein.

Paarden bij rouw- en verliesbegeleiding

Ons leven speelt zich af tussen welkom en afscheid. Tijdens deze reis komen we, naast vreugde en succes, ook in aanraking met verlies en verdriet. Er zijn vele soorten verlies zoals een echtscheiding, ziekte, ontslag, een onvervulde kinderwens... Maar ook verlies van idealen, dromen, land of (t)huis. Angela Piette heeft zich daar in gespecialiseerd.

Biophilia-hypothese

Volgens de biophilia-hypothese hebben mensen een aangeboren neiging om verbinding met de natuur te zoeken. In dit artikel bekijken we de invloed van de natuur op menselijke ontwikkeling en welzijn, aan de hand van verschillende onderzoeken. Hoe is de hypothese van invloed op coachsessies die in samenwerking met en in nabijheid van paarden plaatsvinden?

Contact maken met de onafgemaakte Gestalt

Equine assisted coaching vindt zijn basis in de Gestalt psychologie. In de coachsessie met een paard kan een coachee terug naar opgeslagen ervaringen en deze opnieuw beleven, erop reflecteren en experimenteren met hoe zich ertoe te verhouden. Wat is de kracht van dit ‘terugkeren’? En waarom is het ‘afmaken van de Gestalt’ zo effectief in het bijzijn van paarden?

Paarden in de specialistische gezondheidszorg

Dravende hoeven in de wei, een duidelijk hoorbare zucht. Kort daarop volgt een tienjarige jongen die achter een pony aanloopt. Niet het gebruikelijk tafereel van een kind dat zijn pony uit de wei haalt, maar een therapiesessie. Psychologe Wieke verlaat regelmatig de praktijk om paarden in te zetten bij de begeleiding van jongeren met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek.

Two Happy Athletes

Miriam coacht in haar bedrijf Horse Power Life Power, ruiters en amazones die een hecht team willen worden met hun paard. Het genieten van elkaar en van het samen rijden is onderweg soms verloren gegaan: ”Veel ruiters en amazones willen ‘beter’ rijden, maar meestal blijkt dat het échte verlangen is om simpelweg meer plezier te hebben samen en helemaal één te zijn.”

Helpen, helen of faciliteren?

Als coach lijkt de vraag "Hoe kan ik helpen?" een zinvolle vraag. Maar Rachel Naomi Remen overweegt een diepere vraag: Misschien is de echte vraag niet hoe kan ik helpen, maar hoe kan ik faciliteren? ‘Serve’ noemt ze het in haar artikel In the service of life. Faciliteren is iets anders dan helpen. Helpen is gebaseerd op ongelijkheid, er is geen relatie tussen gelijken.

Is therapie met paarden effectief?

Waarom zou therapie met paarden vergoed moeten worden? Jenny den Boer, kinder- en jeugdpsychiater én equine assisted kindercoach wil die vraag heel graag beantwoordn. Tijdens coachsessies ziet zij vaak bijzondere dingen gebeuren, maar wat gebeurt er dan precies en waarom? Kunnen we de mooie resultaten die we zien ook wetenschappelijk aantonen?

Holding space, de kracht van de open ruimte

Wat betekent holding space nou echt? Het betekent dat we bereid zijn om naast iemand te lopen, ongeacht het pad dat genomen wordt. Iemand in zijn waarde latend, zonder te be- of veroordelen, te willen veranderen of beïnvloeden. Of zoals we het binnen equine assisted coaching noemen: werken vanuit een open houding.

Rancho Harmonia, werkbezoek op Curaçao

Chantal verhuisde naar Curaçao om daar het team van Rancho Harmonia te versterken. Zij werkt daar als hippotherapeut en equine assisted coach. De paardentherapie is nog vrij nieuw en ze werd gevraagd om hiervoor een visie en methodiek te ontwikkelen en vast te leggen. Collega Rebecca zocht haar op en interviewde haar voor EAC Magazine.

Paarden en de kracht van het respectvol confronteren

‘Ik heb eigenlijk helemaal niets met paarden’, zei ze bekende dat haar therapeut met dit idee was gekomen. Een paard als coach... Maar juist zo’n interventie met paarden kan een meerwaarde zijn voor een behandeltraject. Een waardevolle aanvulling op de gangbare office-based talk-therapy volgens equine assisted coach® Jacq.

Aansprakelijkheid en paarden

Hoe veilig we ook werken, hoe serieus we veiligheid ook nemen, werken met paarden brengt altijd risico’s met zich mee. In of rondom een coachsessie kan het paard schade veroorzaken aan personen, andere paarden of goederen. In een ondoorgrondelijk woud van wetten, regels en kritische verzekeringsmaatschappijen proberen we de zaken op een rij te zetten.

Zo dom als een ezel?

Het wordt vaak gezegd: zo dom of zo koppig als een ezel. Een imago dat Anne-Mieke het liefst voor altijd uit de wereld zou willen helpen. Want een ezel is lief, slim en heeft gevoel voor humor, ze hebben een eigen persoonlijkheid en vele mogelijkheden. Je kunt ermee knuffelen, wandelen, op ze rijden, ze kunnen voor de kar en... het zijn fantastische coachcollega’s!

Coaching van veteranen. Wat zou het paard nu doen?

We interviewden Paul, een veteraan die drie keer naar voormalig Joegoslavië werd uitgezonden. Levensbedreigende situaties, angst, stress en de gevolgen van langdurige blootstelling daaraan, hij kent het uit ervaring. Nu geeft hij, samen met de paarden veteranen de kans om te ontdekken wat hun manier is om met die gevolgen om te gaan.

Inzet van paarden in de GGZ

Rebecca wilde als sociaal psychiatrisch verpleegkundige door haar achtergrond te combineren met haar expertise op het gebied van coaching met paarden, onderzoeken of patiënten in de GGZ baat hebben bij het toevoegen van de kracht van paarden aan hun behandeling. Ze begon met een kleinschalige pilot, maar de ervaringen waren zo positief dat de paarden blijven.

Oxytocine

Uit een review van meerdere studies die de positieve effecten van mens-dier interacties bewijzen, blijkt dat bij het contact tussen mens en dier oxytocine vrijkomt. Mogelijk door de stress reducerende werking ervan, waardoor het systeem van kalmering en verbondenheid geactiveerd wordt. Dit kan een verklaring zijn voor de positieve effecten van coaching met paarden.

Limbische resonantie

In de lezing Love matters legt Deepak Chopra het begrip limbische resonantie uit. Het vermogen van zoogdieren om zonder woorden gevoelens van andere zoogdieren op te pikken, waarbij hormonen vrijkomen die van invloed zijn op het vermogen tot zelfregulatie. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom het contact met paarden zo helend kan werken.

Touchstone Ranch

Voor een dierenliefhebber is Touchstone Ranch in Hico, Texas een waar paradijs op aarde. Een plek waar je met veel plezier vier weken zou willen blijven. Dit geldt echter niet voor iedereen die er verblijft… Voor de meesten onder hen is het ‘One Day at a Time’. Omdat Touchstone Ranch een recovery centre is, waar cliënten stap voor stap herstellen van hun verslaving.

Kinderen coachen met paarden

Kinderen en paarden hebben veel gemeen: ze zijn afhankelijk van volwassenen, in het hier en nu, communiceren open, eerlijk en grotendeels non-verbaal. Ze zijn kwetsbaar, ze spelen graag en hebben onvoorwaardelijk lief. Kunnen kinderen zich daarom met paarden zo makkelijk verbinden en zich openstellen? En hoe is het coachen van kinderen anders dan van volwassenen?

De kracht van kwetsbaarheid

Jeroen was de belichaming en de bezieling van de kracht van kwetsbaarheid. Ons verdriet was immens toen hij overleed. De stroom van berichten, kaarten, bloemen en kunstwerken deed ons beseffen hóé groot ons verlies was maar ook dat het niet alleen óns verlies was. Een coachpaard betekent veel, voor veel mensen.

Weerstand bestaat niet

Een wat ongenuanceerde uitspraak wellicht, als grote namen in de psychoanalyse hele boeken volschreven over dit onderwerp. Toch willen we hier een lans breken voor het kritisch kijken naar jezelf als coach op het moment dat je een coachee het label in de weerstand op dreigt te plakken. Want het is heel goed mogelijk dat dit niets meer of minder dan een tegenoverdrachtsreactie is.

Manage de manager

Veel managers leven en werken volgens het principe: denk na, maak een plan en voer uit, volgende project! Stilstaan bij jezelf heeft weliswaar een hoge return on investment maar is minder gewoon dan het plegen van onderhoud aan machines. Petra, bedrijfskundige en HRM-opgeleid, heeft coaching met paarden daarom toegevoegd aan haar coachpraktijk.

Merlijn, een paard met een verhaal

Merlijn heeft sinds vier jaar zijn eigen kudde aan de Keulseweg. Hij is dagelijks aan de slag als coachpaard en zijn leven is goed. Maar dat is niet altijd zo geweest. Met de vraag: "Hoe is het voor de paarden?" in ons achterhoofd bekijken we wat een carrière als coachpaard voor een paard met een traumatische achtergrond betekent. En wat kan zo’n paard voor een coachee betekenen?

Wat ik bedoel en voel

Tanja faciliteert samen met haar paarden voor een GGZ instelling met meerdere centra voor de behandeling van verschillende psychiatrische ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld psychose, zware depressie of persoonlijkheidsstoornissen, sessies waarin cliënten meer inzicht in zichzelf krijgen doordat ze hun eigen manier van handelen kunnen ervaren.”

Geen woorden maar paarden

Proactief, provocatief, coactief, ontwikkelingsgericht, spiritueel, preventief, ervaringsgericht, oplossingsgericht, persoonsgericht, cognitief, directief, lichaamsgericht, systemisch – de keuze in coachmethodieken is overweldigend groot. Coaching met paarden lijkt bijna op net zoveel verschillende manieren te worden toegepast. Wat is nu precies equine assisted coaching®?

Coaching, counseling of therapie

Of we ons met equine assisted coaching, counseling of therapie bezighouden, is vooral afhankelijk van de mogelijkheden en kennis van degene die de sessie faciliteert.
Voor een coach is het belangrijk om daarbij de eigen mogelijkheden en grenzen te kennen. En als dat nodig is door te verwijzen of samen te werken.

Waarom paarden?

Wat is de toegevoegde waarde van paarden bij het coachen van mensen? Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde, daardoor ontstaan vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Maar paarden zijn ook expert in het lezen van lichaamstaal.

Coachees met een licht verstandelijke beperking

Bianca heeft zich gespecialiseerd in het coachen van coachees met een licht verstandelijke beperking. Zij zet haar jarenlange ervaring en kennis in bij het begeleiden van deze kwetsbare doelgroep. Zelf noemt zij ze liever bijzondere personen. Ze zette een netwerk op van gespecialiseerde en gecertificeerde coaches voor deze bijzondere doelgroep.

Gestalt, de basis van equine assisted coaching

Gestalttherapie is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan uit de psychoanalyse. De voornaamste grondlegger ervan is Duitse psychiater Fritz Perls. De basiselementen van equine assisted coaching – lichaamsgewaarzijn in het hier en nu, contact, de ervaringsgerichte aanpak en de kracht van experimenteren – zijn aan deze therapie ontleend.

Stoer... of angstig?

Horsewise Activities (paardenwijs) is samenwerkend leren met een paard en biedt leerlingen met leer- en gedragsproblemen de mogelijkheid om hun leervragen snel zichtbaar te krijgen. Het onderwijsprogramma is opgezet door Gertrude en Femke en heeft in Praktijkschool Westfriesland inmiddels een vaste plek gekregen.

Integratie van verschillende methodieken

Equine assisted coaching vindt zijn oorsprong vindt in Gestalttherapie en integreert elementen uit voice dialogue en de systemische werkwijze. Deze laatste twee methodieken houden zich bezig met verschillende en belangrijke aspecten van menselijke ontwikkeling en bieden technieken die goed inzetbaar zijn in het equine assisted coachproces.

Intact special school in India

Leonie helpt kinderen én pony Koko bij Intact Special School in Tiruchirappali, India. Ze assisteert er bij de therapiesessies, verzorgt de paarden (poetsen, trainen, therapie, voeren), helpt de leraren en heeft daarnaast nog de tijd om met de kinderen te zwemmen, muziek te maken of andere dingen te doen die ze als vrijwilliger op zich kan nemen.

Vooral jezelf blijven (en) ontwikkelen

In 2009 startten wij de opleiding equine assisted coach® vanuit idealisme. Vanuit de wens coaches op te leiden om op een verantwoordelijke manier te werken met mensen én paarden. We hadden toen nog geen idee dat we zouden uitgegroeien tot een volwassen CRKBO-geregistreerd beroepsopleidingsinstituut met een NOBCO-pratitioner geaccrediteerde opleiding.

De Keulseweg coachdriehoek

Vanaf het begin was duidelijk dat de coachdriehoek zoals we die uit de dagelijkse praktijk van het coachen met paarden kenden ook de basis van de opleiding zou vormen. De drie pijlers waarop de opleiding gebaseerd is vloeiden uit de driehoek voort: zelfontwikkeling en zelfbewustzijn van de coach, methodiek en de taal van het vrije paard

Chronisch ziek, en dan?

Freek begeleidt mensen, organisaties en leidinggevenden bij hun zoektocht naar verandering. Naast trajecten voor het ontwikkelen van authentiek leiderschap of managementkwaliteiten richt hij zich op herstel en preventie van burn-out. Maar ook het begeleiden van het acceptatieproces bij een chronische ziekte of blijvende aandoening is zijn specialisme.

Verschillende methodieken

Coachen met behulp van paarden kent uiteenlopende aanpakken. We zien vooral grote verschillen in wat de coach doet met wat het paard in de coachsessie laat zien. Maar ook op welk aspect van de coachvraag de focust ligt. We onderscheiden daarin op dit moment drie hoofdstromingen: Systemisch, interpreterend en de methode van de Keulseweg: fenomenologisch observerend.

Hier & nu?

Volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Wat is dat nou eigenlijk? Het klinkt wellicht wat zweverig en is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het uiteindelijk een voorwaarde voor focus, een open houding en optimaal gewaarzijn in een coachsessie. Paarden zijn van zichzelf al in het hier en nu, wij moeten daar bewust aan werken.

Hechten vraagt tijd, de gevolgen van geweld

De gevolgen van geweld hebben langdurige effect. Door een juiste aanpak kunnen kinderen in een vroeger stadium herstellen en tot een gezonde volwassene opgroeien. Stichting M’Uniek biedt een plek waar zij hun traumatische ervaringen kunnen verwerken. In een veilige omgeving met een paard en een professionele coach, op een manier ánders dan verbaal.

Maar hoe is het voor de paarden?

Een aantal jaren geleden was het nog de meest gestelde vraag op open dagen. Tegenwoordig horen we die vraag bijna nooit meer. Hoeven dat we ons daar geen zorgen meer over hoeven maken? Want als we heel eerlijk zijn, is het coachen in vergelijking met veel van wat mensen van paarden vragen toch eigenlijk wel een heel relaxte job voor ze... Of niet?

Het paard slaat mij!

Renate is orthopedagoog en werkt aan leerdoelen van kinderen met een psychiatrische stoornis. Samen met haar paarden geeft zij kinderen met ADHD en ASS (autisme) de kans om bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij de paarden kunnen deze kinderen ervaren, beleven en ontdekken wat zij in het dagelijks leven moeizaam of nauwelijks ontdekken.

Online artikelen

Een ‘stinkknol’ die niet kan praten...

Dat leren omgaan met de obstakels in je leven niet altijd in een kale kamer met een tafel en twee stoelen hoeft, en dat een ‘stinkknol’ die niet kan praten je een heleboel kan leren!

Moet (paarden)coach een beschermd beroep worden?

Paardencoachland heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt die het vak niet altijd ten goede komt. Het wordt voor coachees en studenten steeds lastiger een goede keuze te maken in een woud van paardencoaches en opleiders.

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid (Kerst 2018)

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, luidt het gezegde. En dat vat eigenlijk wel zo'n beetje alles samen waar wij dagelijks mee bezig zijn. Een bloemlezing geheel in stijl van de Keulseweg: weinig woorden en veel ruimte voor het verhaal van de coachee(s).

De positieve impact van equine assisted coaching op het welzijn van paarden

Equine assisted coaching is goed voor mensen. Maar wat heeft het de paarden te bieden? Equine assisted coachsessies bieden ook paarden kansen om te groeien, er is ruimte voor de groei van zowel mens als paard!

Introspectie (Kerst 2017)

Al te vaak zoeken we antwoorden en geluk bij de ander. Maar de beste antwoorden vinden we bij onszelf, vanbinnen. En naar binnen kijken, dat is wat we doen. Zelf, als coach, maar vooral faciliteren we onze coachees in dit proces. En de paarden helpen ons daarbij.

Antropomorfisme of ontkenning?

Onderscheid maken tussen mensen en dieren lijkt een – blijkbaar noodzakelijke – functionele oplossing die ons geweten weet te sussen in het zonder schuldgevoel kunnen leven met hoe we met dieren, landbouwhuisdieren, maar ook onze paarden en huisdieren omgaan.

Het Niet Weten

Het is waarin equine assisted coaching zich onderscheid van de meeste andere vormen van paardencoaching. Het lijkt zo eenvoudig maar blijkt vaak het moeilijkste om je als coach eigen te maken: werken vanuit het niet weten.

Fellow... of waarom ben ik niet uit mijn taartpunt gestapt

En dan ineens komt de inleiding van een reflectieverslag zo binnen... dat we de schrijfster, die anoniem wil blijven, vragen of we er een artikel van mogen maken. Het mocht.

Verbinding (Kerst 2016)

Een intens gevoel van liefde voor onze collega's overviel ons. Onze collega's, de paarden die zoveel coachuren maken maar toch steeds weer onvoorwaardelijk, op belangrijke momenten in een proces, de verbinding aangaan...

Een paard met een verhaal

Wat kan een carrière als coachpaard voor een paard met een traumatische achtergrond betekenen? En wat kan zo’n paard voor een coachee betekenen?

Gratitude (Kerst 2014)

Wat een prachtig woord. Gratie, attitude... en het franse of engelse woord voor wat ons, terugblikkend op 2014 overvalt: Dankbaarheid. Voor alles wat zich rondom de opleiding en in ons werk met de paarden mag ontvouwen.

Jeroen

Jeroen vindt, ondanks dat hij groot en sterk is, het leven erg spannend. En hij heeft Oude Bloem nodig om de kolen voor hem uit het vuur te halen. Heel subtiel raakt hij haar met zijn neus aan, waarna zij de kwajongens voor hem wegstuurt.