Sociale steun en Oxytocine

Waarom paarden mensen zo snel bij de essentie (van zichzelf en hun coachvraag) lijken te brengen is een interessante puzzel waarvan steeds meer puzzelstukjes in de loop der jaren op hun plek vielen.

Oxytocine

Een zo’n puzzelstukje waar we de laatste tijd veel over lezen is oxytocine, een rustgevend hormoon dat tijdens positieve sociale interactie wordt vrijgemaakt uit de hypothalamus. Meerdere studies toonden inmiddels aan dat ook mens-dier interacties, mogelijk doordat interacties met dieren stressreducerend zijn, het oxytocinesysteem activeren.
Activering van dit systeem speelt een sleutelrol bij een groot aantal psychologische en psychofysiologische effecten als sociale aandacht en gedrag, interpersoonlijke interacties, stemming, stress-gerelateerde parameters (cortisolniveau, hartslag en bloeddruk), zelf-gerapporteerde angst en bezorgdheid, mentale en lichamelijke gezondheid (hart- en vaatziekten).

oxytocineblog

Sociale steun

Sociale steun – nog zo’n puzzelstukje – bestaat uit interacties die tegemoetkomen aan sociale basisbehoeften als affectie, goedkeuring, erbij horen en veiligheid van de ontvanger. Sociale steun ontvang je binnen relaties met anderen in de omgeving. De aanwezigheid van sociale steun wordt geassocieerd met een verminderde stressresponsiviteit (gevoeligheid voor interne en externe prikkels) door onderdrukking van de cortisolniveaus.

Onderzoek heeft uitgewezen dat sociale steun en oxytocine samenwerken om cortisol en subjectieve reacties op psychosociale stress te onderdrukken. De combinatie van oxytocine en sociale steun gaf in dit onderzoek de laagste cortisolconcentraties, alsmede een toename van kalmte en verminderde angst tijdens stress.

Paarden bieden met hun aanwezigheid, warmte, letterlijke aaibaarheid en vooral oordeelloosheid niet alleen in hoge mate sociale steun, ook het vrijkomen van oxytocine door de paard-mens interactie maakt dat coachees stressreductie ervaren en zich makkelijker openstellen voor zelfonderzoek – leren over zichzelf, hun gedrag en de consequenties daarvan in contact met de ander.

 

Dit blog is een verkorte versie van het artikel over Oxytocine in EAC magazine nummer 2. Daar vind je de betreffende onderzoeken en de samenvatting van en link naar een interessante lezing van Deepak Chopra over dit onderwerp.