| praktische zaken | beroepsorganisatie

Beroeps­organisatie

Vrij beroep

Coach (evenals opleider tot coach) is een vrij beroep. Iedereen met de vereiste kennis en voor­opleiding kan het vak zelf­standig beoefenen. Er zijn geen wettelijk vast­gestelde normen of eisen die definiëren wat dan die vereiste kennis of voor­opleiding is.

Dat betekent dat we als coach een eigen verant­woordelijk­heid hebben om kwaliteit te leveren. Om daarbij te helpen zijn er voor de meeste vrije beroepen beroeps­verenigingen met beroep­scodes, kwaliteits­systemen, klachten­regelingen en mogelijk­heden tot toetsing en differentiatie. Beroeps­verenigingen bieden ook een netwerk en platform voor samen­werking, kennis­deling en onder­steuning in professionaliteit (denk aan super­visie en inter­visie).

Door je als coach (en opleider) aan te sluiten, beroeps­codes te onderschrijven en je te durven laten toetsen op kwaliteit kun je jouw kwaliteiten aantonen, je onder­scheiden en dit alles open, helder en duidelijk communiceren naar cliënten.

KREAC

KREAC

Na het behalen van het certificaat equine assisted coach® level 1 kun je je in het kwaliteits­register voor de equine assisted coach® en therapeut (KREAC) inschrijven.

KREAC Studentenregistratie

Studenten die na blok vijf aan hun oefen­sessies in contact met paarden beginnen kunnen met een gratis KREAC studenten­registratie gebruik maken van deze verzekering om ook tijdens de opleiding al veilig verzekerd te kunnen oefenen.
Na blok vijf ontvang je hier alle informatie over.NOBCO

NOBCO

Na succes­volle afronding van de opleiding kun je je aansluiten bij de NOBCO.
Je kunt daarna overwegen om, afhankelijk van je ervaring, op één van de vier EIA-niveaus het EIA-keurmerk te halen.
Doordat je een EQA- geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd kun je een versnelde aanvraag­procedure doorlopen (je hoeft een aantal zaken dan niet meer aan te tonen) en je krijgt een gereduceerd tarief. Het is een intensieve procedure, maar het kan de moeite waard zijn. Als je denkt dat dat voor jou het geval is dan vind je op de website van de NOBCO alle informatie en downloads die je nodig hebt.

NOBCO studenten­lidmaatschap

Studenten van de opleiding equine assisted coach® level 1 kunnen zich gedurende de opleiding tegen een aangepast, voordelig tarief bij de NOBCO aansluiten.
Dit studenten­lidmaatschap kent een maximale duur van twee kalender­jaren en het aanbod is geldig als je nog niet eerder bij de NOBCO aan­gesloten bent geweest. Lees er meer over op deze pagina.