Begeleiding in de breedste zin

Algemene coachopleiding

Het antwoord op de vraag aan de NOBCO/EMCC om de opleiding equine assisted coach level 1 inhoudelijk accrediteren was helder: "Ja, dat willen we wel doen, maar die paarden daar kunnen we niks mee." Oftewel we moesten aantonen dat de opleiding tot algemene coaching en begeleiding opleidde, óók zonder paarden. Daar hadden ze natuurlijk gelijk in, een gecertificeerde coach moet in staat zijn met verschillende modellen te kunnen werken en paarden is daar één van.

Het is gelukt, want de eindconclusie na een intensief accreditatieproces was:

“Evidence of equivalence with the EMCC competence framework on the level of practitioner has been given. The organization has made an admirable effort of high quality to prove the occurrence and assessment of all competencies”

Persoonlijk ontwikkelingsproces

Maar de opleiding voorziet niet alleen in algemene coach- en communicatievaardigheden, het brengt daarnaast een diepgaand ontwikkelingsproces bij de cursisten op gang. Om dat te kunnen aantonen kunnen we het beste de studenten aan het woord laten in een toegespitste selectie van de vele reacties de afgelopen jaren (zie onderaan deze bladzijde)

Doorgroeimogelijkheden en vergoeding

Na level 1 zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden tot equine assisted level 2 en/of kindercoach en wordt het zelfs, in combinatie met Psychosociale Basiskennis en lidmaatschap van KREAC, als level 3 coach toegelaten te worden tot CAT complementair en daarmee mogelijk in aanmerking te komen voor gedeeltelijke vergoeding uit het aanvullende pakket van een aantal zorgverzekeraars.
De twee-jarige opleidingen equine assisted coach level 2 en equine assisted kindercoach zijn hiervoor erkend. Zorg­verzekeraars stellen daarnaast een diploma Medische of Psycho­sociale Basis­kennis (PsBK) volgens PLATO-richt­lijnen verplicht.

Level 3 = Level 1 + Level 2 of EAKindercoach + PsBK (of ontheffing) + aansluiting KREAC|CC

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Door middel van KREAC wordt de coach na de opleiding in praktische zin ondersteund op zijn of haar pad naar zelfstandig ondernemer­schap.
KREAC biedt daarvoor een aantal kant en klare oplossingen zodat de coach het wiel niet zelf hoeft uit te vinden:

 • kwaliteitsbewaking
 • beroepscode
 • algemene voorwaarden
 • voorlichting voor opdrachtgevers
 • vindbaarheid middels een zoekfunctie en kaart van Nederland
 • een eigen web­pagina waarop de coach zich presenteert
 • een betaalbare, op het vak afgestemde bedrijfs- en beroeps­aansprakelijkheids­verzekering met Wkkgz dekking
 • vergoedingsmogelijkheden uit het aanvullende pakket van een aantal zorgverzekeraars
 • vergoedingsmogelijkheden uit de Keulseweg Foundation

Competentietabel

Onderstaand een fragment uit de volledige competentietabel equine assisted coach level 1. Dit is een selectie van de competenties op gebied van begeleiding van mensen en zelfontwikkeling die binnen de opleiding equine assisted coach level 1 ontwikkeld worden.

eindkwalificatie benodigde competentie(s) criteria competenties
de equine assisted coach is in staat zelfstandig op professionele wijze individuele en team-coachsessies met én zonder hulp van paarden te begeleiden:
 • ervaringsgerichte activiteiten op te zetten bij verschillende vraagstukken
kennis van de verschillende activiteiten en weet deze in te zetten bij verschillende vraagstukken
 • beheerst de basisactiviteiten
 • kent de bijbehorende metaforen en labels en weet ze aan coachvragen te koppelen
 • kan zelf activiteiten ontwerpen en inzetten t.b.v. specifieke coachvragen
 • te observeren, deze observaties objectief aan de coachee terug te geven
objectieve observatie
objectieve terugkoppeling aan coachee
 • observeert objectief
 • is in staat deze observaties objectief (clean language) aan de coachee terug te geven, vrij van invulling en projectie
 • coachee(s) te begeleiden bij hun leerproces
kennis van het ervaringsgerichte coachproces
 • geeft geen instructies of aanwijzingen
 • gaat niet in op hulpvragen
 • streeft naar de 80/15/5-verdeling
 • laat coachee experimenteren d.m.v. herhaling
kennis van clean language en open vraag-stelling
 • objectief teruggeven van de observaties en
 • open vraagstelling
kennis van verschillende methodieken
 • werkt oplossinggericht
 • werkt ervaringsgericht
 • basiskennis van subpersoonlijkheden (voice dialogue)
 • basiskennis van systemisch werken (opstellen, labelen)
 • zet elementen uit twee bovenstaande methodes in, indien coachvraag of situatie daarom vraagt
bewustzijn en kennis van energiewerking in de coachdriehoek
 • herkent de coachdriehoek
 • blijft energetisch uit het ervaringsgerichte proces
bewustzijn en kennis van de fysieke positie in de coachdriehoek
 • blijft fysiek uit het ervaringsgerichte proces
kennis van start, opbouw en afronding coachsessie en -traject
 • voert een correct intake- en kennismakingsgesprek
 • controleert de tijd en stopt tijdig en afrondend
 • controleert het verloop bij meerdere sessies
 • de emotionele en fysieke veiligheid
 • van alle betrokkenen te waarborgen
weet intuïtief te reageren op alles wat zich in een sessie voordoet
 • voelt zich vrij om intuïtief te reageren, maar terughoudend met interventies en vrij van projectie
werkt volgens de ethische regels zoals geformuleerd in de gedragscode van KREAC en/of NOBCO
 • kent de ethische code en
 • communiceert die naar de coachee
bewustzijn en kennis van belang van (na)zorg van coachee
 • verzorgt indien nodig nagesprek of andere contactvorm
bewustzijn en kennis van energiewerking
 • reageert indien nodig op energetisch niveau t.b.v. fysieke en emotionele veiligheid coachee
bewustzijn en kennis van de fysieke positie
 • weet hoe positie in te zetten t.b.v. fysieke veiligheid
in staat een veilige omgeving te creëeren
 • werkt in een omgeving die privacy waarborgt
 • werkt in een omgeving die fysieke veiligheid waarborgt
 • en zichzelf (de coach)
open houding
 • oordeelt niet
 • blijft open voor alles wat zich in de sessie aandient
 • stelt zich op als coach, niet als trainer
 • laat thema’s tijdig los en vertrouwt hierbij op het paard
bewust van de eigen thema's en agenda tijdens sessies
 • kent eigen thema’s en valkuilen ter voorkoming van projectie en tegenoverdracht

Reacties

"...de mate waarin deze opleiding mogelijkheid biedt tot persoonlijke ontwikkeling, verrijkend zowel in de breedte als qua diepgang."


"...heb ik geleerd om vooral ook bewust te zijn van mijzelf. Om stil te staan hoe het met mij gaat, hoe ik me voel en wat ik zou willen. Zowel in het algemeen als in het hier en nu. "


"...enorm veel geleerd. Over mezelf, over mensen en hun gedrag, over leren luisteren en een open houding te houden, over veiligheid emotioneel en fysiek van de coachee. Te veel om op te noemen en van onschatbare waarde."


"Daarnaast vind ik het heel goed dat er ook aandacht wordt besteed aan het opzetten van je eigen bedrijf. Hierdoor is het makkelijker om het daadwerkelijk op te zetten."


"De opleiding is exact wat ik ervan verwacht had van tevoren en heeft me ontzettend veel gebracht, zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Het heeft een geweldige twist aan mijn baan gegeven."


"...niet alleen professioneel een aanvulling is, maar ook persoonlijk. Het voelt voor mij als een verrijking, waarbij ik gebruik kan maken van mijn kracht dat ik processen doorzie en daadkrachtig ben. De toepassing in mijn coachpraktijk en ook in mijn organisatie-advieswerk is al gaande!"


"De opleiding heeft een grote impact gehad op de manier waarop ik werk, maar ook in mijn dagelijkse leven. Ik ben nog steeds ....., maar zekerder en met meer zelfvertrouwen... ik ben er in ieder geval een sterker en zelfbewuster mens van geworden."


"Ik merk dat ik de coachvaardigheden zowel gebruik in mijn werk met coachen met paarden. Maar ook op de werkvloer als verpleegkundige."


"Het afgelopen jaar heeft me niet alleen geholpen EAC te leren maar heeft mij ook veranderd als persoon en professional. "


"Door de opleiding heb ik een meer open houding gekregen, ben meer gaan observeren en luisteren zonder teveel al in te vullen. Hier heb ik ook in mijn  dagelijks werk profijt van. Verder ben ik mij veel bewuster geworden van mijn eigen energie, lijf en gevoel."


"Ja, mijn rusteloosheid en angst voor het onbekende is verdwenen, ben veel zelfstandiger en zelfverzekerder, heb meer energie en ben meer in balans. Kijk nu anders tegen het leven aan (leef meer in het hier en nu). Het deel zelfontwikkeling van de cursus is goed gevallen, ik ben dan ook over een hele boel dingen na gaan denken en doe meer aan gewaarzijn."


"Ik heb veel persoonlijke ontwikkeling aan de opleiding te danken. De opleiding EAC heeft dit allemaal in gang gezet en daar ben ik heel blij mee."