The NEXT step

De vraag naar therapie en coaching met paarden is de afgelopen 10 jaar gegroeid en nog steeds groeiende. En niet alleen de vraag, maar ook het aanbod is snel groeiende, waarmee het voor de equine assisted coach of therapeut steeds belangrijker wordt om kwaliteit te kunnen aantonen en zich te kunnen onderscheiden.
Daarnaast stellen de verschillende vergoedende instanties en opdracht­gevers steeds hogere eisen en is er nog de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Met al deze ontwikkelingen in ons werkveld is er behoefte aan verdergaande professionalisering.


Schoenmaker blijf bij je leest

De Keulseweg heeft de afgelopen tien jaar een bijdrage aan professionalisering van het vak equine assisted coach willen leveren en ondersteunt de coaches onder andere middels KREAC met zicht- en vindbaar­heid, informatie over het vak, een beroeps­code, intervisie en de mogelijkheid tot een bedrijfs- én beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en vergoeding vanuit de Keulseweg Foundation.
Maar met de ontwikkelingen in ons werkveld voelen we de noodzaak een grotere bijdrage te leveren dan wij op dit moment kunnen. En zoals je als coach doorverwijst op het moment dat een vraag de grenzen van je werkveld overschrijdt, zo bekroop ons steeds vaker het gevoel dat het tijd werd om te kijken of we aansluiting kunnen vinden bij een organisatie die daar een veel betere en completere invulling aan kan geven.

Een nieuwe samenwerking

Dat was minder eenvoudig dan we dachten. Het was niet makkelijk een organisatie te vinden die bereid was buiten de geëffende paden te treden en daarop paarden mee te nemen. Maar het is gelukt! Een nieuwe samenwerking is geboren met een gespecialeerde, multidisciplinaire beroepsorganisatie die veel meer kennis en mogelijkheden en meer inhoudelijke zaken te bieden heeft dan KREAC. Die bereid was te kijken naar de bijzondere beroeps­/bedrijfs­aansprakelijkheids- en verzekerings­aspecten en veel beter dan wij antwoord kon geven op de steeds hogere eisen en de Wkkgz.
En zelfs bereid bleek te kijken of we equine assisted coaching en therapie misschien in de aanvullende vergoedingen van de zorg­verzekeraars zouden kunnen introduceren...

The NEXT step: vergoeding door zorgverzekeraars

En wat een fantastisch nieuws hebben we! Na de NOBCO-accreditatie die coachen met paarden in Nederland in het professionele licht zette, zet de Keulseweg nu een volgende stap:
Level 3 coaches en therapeuten komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullende pakket van de meeste zorg­verzekeraars!

De twee-jarige opleidingen equine assisted coach level 2 en equine assisted kindercoach zijn hiervoor erkend als complementaire opleiding. Zorg­verzekeraars stellen daarnaast een diploma Medische of Psycho­sociale Basis­kennis (PsBK) volgens PLATO-richt­lijnen verplicht (tenzij je hiervoor bent vrijgesteld).

Level 3 = Level 1 + Level 2 of EAKindercoach + PsBK (of ontheffing) + aansluiting KREAC(+)

Met deze stap vindt equine assisted coaching een serieuze plek in het veld van de alternatieve zorg. We ervaren het als een geweldige beloning voor 10 jaar serieuze aandacht voor kwaliteit en professionalisering!

PsBK

En daarom hebben we met ingang van komend seizoen Psycho­sociale Basis­kennis opgenomen in ons opleidings­programma. Deze praktijkgerichte opleiding van twaalf lesdagen en thuisstudie wordt verzorgd door ervaren psychologen die betrokken zijn bij het complementaire veld.
Na afloop ontvang je een CPION/SNRO geaccrediteerd diploma, erkend door zorg­verzekeraars.

Overigens is de PsBK ook los van zorg­verzekeraars heel waardevol voor iedere serieus werkende coach: je verbreedt je kennis, waardoor je jouw coachee of cliënt holistisch kunt benaderen. Boven­dien leer je meer over de wereld en de taal van de reguliere zorg, waardoor het makkelijker wordt om samen te werken met reguliere hulp­verleners (met mogelijk vruchtbare samen­werkingen tot gevolg).

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gebiedt elke zorg­aanbieder aangesloten te zijn bij een erkende geschillen­instantie. Of je als equine assisted coach of therapeut onder die wet valt is niet voor iedereen duidelijk, maar vaak wél het geval. Bijvoorbeeld als je “handelingen verricht waarbij je richting je cliënten een kans op genezing (bijvoorbeeld van burn-out) in het vooruit­zicht stelt”.
In deze folder kun je een zelf­test doen om te kijken of dat voor jou het geval is.
In een enkel geval is het voor een coach niet verplicht maar een klachten­regeling is hoe dan ook belangrijke factor in kwaliteit en vertrouwen, de reden waarom ook coach-beroeps­organisaties klachten­regelingen hebben. Dan is het wel zo mooi als je het goed en zelfs erkend geregeld hebt!

KREAC

KREAC zal als register blijven bestaan maar zal als beroeps­organisatie een heel andere vorm krijgen en een flinke stap in proefessionalisering zetten.

De KREAC leden hebben inmiddels alle belangrijke informatie hieromtrent ontvangen.