De positieve impact van equine assisted coaching op het welzijn van paarden

Een overdenking op dierendag 2018

Met meer dan 500 miljoen dieren in de bio-industrie is dierendag in Nederland een relatief begrip.
En nadat het Keurmerk voor Paarden­welzijn op Horse Event kenbaar maakte de kwaliteits­criteria op bedroevende wijze naar beneden te hebben bijgesteld is het tijd voor een iets hoopvoller geluid.

Wanneer we het hebben over welzijn van paarden bij paardencoaching, of zoals wij het noemen equine assisted coaching, gaat het vaak over de negatieve impact die het contact met coachees en het omgaan met hun emoties op paarden kan hebben. Ook op het paardencoach­congres dat onlangs plaatsvond werd die zorg uitgesproken. Maar wat zou de positieve impact van equine assisted coaching op het welzijn van paarden kunnen zijn?


Welzijn

Voor de Keulseweg is welzijn altijd een belangrijk onderwerp op de les­agenda geweest. In nummer 1 van ons magazine schreven we er een artikel over, dat we hoopvol afsloten:

Ter gerust­stelling na dit alles: onze ervaring is dat de meeste paarden het – als je je het voorgaande ter harte neemt – ontzéttend leuk vinden om te coachen. Ze mogen vrij bewegen, zichzelf zijn, communiceren en er wordt naar ze geluisterd.


Het “voorgaande” dat hierboven genoemd wordt valt in het artikel uitgebreid te lezen en hoeven we hier niet in detail te herhalen.
Kortgezegd stellen we daarin dat paarden 24/7, 365 dagen in het jaar levens­omstandigheden verdienen die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omstandigheden liggen en waarin zo veel mogelijk aan hun biologische en sociale behoeften tegemoet­gekomen is.

Maar wat heeft een paard daarnaast nog nodig om gelukkig te zijn? Net als bij mensen kunnen we de verschillende behoeften niet los van elkaar zien. Maslow heeft dat in zijn Pyramide ooit al eens mooi uitgewerkt. En ook paarden hebben naast hun biologische en sociale behoeften de behoefte aan keuze­vrijheid en communicatie, grenzen te ontdekken, vaardig­heden te ontwikkelen, kortom: te leren.

Uitdaging

Een van de aspecten die equine assisted coaching zo doel­treffend maken is de uitdaging die in de activiteiten en het contact met de paarden besloten ligt. Immers: People change when uncomfortable, people grow when challenged (Lynn Thomas). Uitdagingen bieden een kans om te ontwikkelen en te leren, dat geldt voor mensen én paarden

In hun natuurlijk omgeving worden paarden voortdurend aan uitdagingen blootgesteld: het vinden van voedsel, water en veilige rustplekken, het ontwijken van roof­dieren, omgaan met slechte weers­omstandigheden, ziektes en verwondingen en sociale interactie met zowel kudde(soort)genoten als andere diersoorten. Ze ontwikkelen competenties en verwerven gedrags­flexibiliteit. De intensieve betrokkenheid die daarvoor nodig is, de gerichte aandacht en aanhoudende concentratie leidt tot een positieve stemming vergelijkbaar met wat bij mensen een ervaring van flow wordt genoemd.

Om te kunnen (blijven) ontwikkelen en leren is het belangrijk dat uitdagingen passend zijn. Is de uitdaging te groot dan onstaat angst en stress, is de uitdaging te klein, interesse­verlies en verveling.

Voor gedomesticeerde paarden is de mens een van de grootste uitdagingen die ze in het leven kunnen tegenkomen. De mens kan een liefdevolle partner en potentiële hulpbron zijn, maar kan ook voor grote problemen zorgen! Dat waar wij als mens onze paarden aan blootstellen en wat we van ze willen kan voor overlast, angst en pijn zorgen. En we zijn voor paarden vaak erg onbegrijpelijk in wat we nou precies bedoelen en van ze verwachten.


In equine assisted coachsessies is ruimte voor de groei van zowel mens als paard.


Het werk als coachpaard in equine assisted coachsessies biedt paarden een kans om verschillende mensen te ontmoeten en meer over ze te leren. Met de vaak speelse activiteiten kan zowel de coachee als het paard zich ontwikkelen – in het verkrijgen en behouden van keuze­vrijheid en het verbeteren van hun functionele competenties.
In equine assisted coachsessies is ruimte voor de groei van zowel mens als paard.

Betekenisvol werk

Het is aan ons coaches om hierbij een omgeving te waarborgen waarbij altijd keuzevrijheid is en de uitdagingen passend en gedoseerd blijven. Een continu oog voor de emotionele en fysieke veiligheid – niet alleen van de coachee maar ook van het paard – in en rond de sessies garandeert een werkomgeving die ook voor de paarden zeer betekenisvol kan zijn.

In meer beperkte omgevingen – zelfs al voldoen ze aan de welzijnseisen van bijvoorbeeld het Keurmerk voor Paarden­welzijn – is het voor paarden vaak onmogelijk de tijd en ruimte te vinden om te leren, spelen, onderzoeken en de daarvoor benodigde uitdagingen tegen te komen. Veel meer dan maar gewoon je tijd wegslapen of van ellende in problematisch gedrag (stalondeugden) vervallen is er niet. Het leidt tot verveling, depressie en machteloosheid (en aangeleerde hulpeloosheid).
Voor mensen, en ook voor paarden, is een leven zonder betekenisvol werk en uitdagingen saai, onvervuld en potentieel deprimerend.

Merlijn

Onze arabier Merlijn is het levende bewijs van de positieve impact van een leven als coachpaard (zijn verhaal is beschreven in dit artikel). Hij heeft de kans gekregen veel over veel mensen te leren (in dit geval bijvoorbeeld dat ze ook heel erg oké kunnen zijn), en te groeien door de uitdagingen die (zeer gedoseerd) in de sessies op zijn pad kwamen. Van een gespannen, afgesloten, lucht­zuigend paard naar een paard dat zeker en ontspannen in het leven staat! Of ligt, zoals op beide foto's :-).
Lees ook het uitgebreide artikel over dit onderwerp dat inspireerde tot dit artikel: Giving the horse a sense of agency – positive equine welfare through Equine Assisted Therapies.

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009-2021 Educatief centrum Keulseweg