Het Niet Weten

Het is waarin equine assisted coaching zich onderscheid van de meeste andere vormen van paardencoaching. Het lijkt zo eenvoudig maar blijkt vaak het moeilijkste om je als coach eigen te maken: werken vanuit het niet weten. Zeker als coachees een appèl op je doen is het soms lastig te blijven beseffen dat door de coach aangedragen interpretaties, ideeën en oplossingen in het moment ongetwijfeld een enthousiaste coachee opleveren, maar op de lange termijn van weinig waarde zijn. Een coach kan faciliteren, maar de coachee zal toch écht zelf aan de slag moeten...

Eenvoudig is het dus niet. En toch eigenlijk ook weer wel. Het gaat namelijk niet om de coach of het paard, het gaat om de coachee. Het verhaal van de coachee is wat zich mag ontvouwen.

Fenomenologisch observeren

Een van de eerste competenties die de equine assisted coach zich eigen maakt is fenomenologisch observeren. Objectief kijken, objectief teruggeven en de invulling van deze observaties aan de coachee overlaten. Je kunt als coach, als mens immers nooit echt helemaal zeker zijn van wat een paard bedoelt met zijn bewegingen, of wat je ziet waar is. En los van dat...Los van dat, vraag verschillende mensen wat zij op bovenstaande foto zien en de antwoorden zullen uiteenlopen. De een ziet ontspanning, iemand ziet stress, een ander plezier en weer een ander verveling...

Projectie

Het overdrachtsprincipe, het feit dat we als mens nu eenmaal altijd onze eigen belevingswereld op de ander projecteren, verklaart dit. Waar we het “weten”, de kennis over wat we zien, ook vandaan denken te halen het gaat uiteindelijk over onszelf en niet over het paard. En laat nu juist dát – die informatie over onszelf – voor de coachee (én coach!) cruciaal zijn.

I don’t know... let’s find out

Een equine assisted coach faciliteert het proces van de coachee vanuit gelijkwaardigheid. Volgend, met als uitgangspunt dat de coachee zelf de enige is die weet welke aspecten uit het onderbewuste bewust mogen worden, en wat een eventuele oplossing voor zijn of haar coachvraag is.

De coach kán het niet weten en hóeft het niet te weten, maar gaat samen met coachee en paard op pad, op zoek: I don’t know... let’s find out!

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009-2021 Educatief centrum Keulseweg